OPSPI a publicat anunţurile de vânzare a creanţelor AVAS şi Electrica asupra OLTCHIM

joi, 13 septembrie 2012

OPSPI a publicat anunţurile de vânzare a creanţelor AVAS şi Electrica asupra OLTCHIM

Săptămâna trecută, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), a dat publicităţii anunţul cu privire la vânzarea creanţei pe care o deţine asupra SC Oltchim SA. Creanţa supusă vânzării este în cuantum de 165,73 milioane de dolari (obligaţie principală) şi 554,14 milioane de lei (dobândă finală la data vânzării), creanţa AVAS nefiind divizibilă. Licitaţia cu ofertă în plic urmată, dacă va fi cazul, de licitaţie cu strigare după regula licitaţiei competitive va fi organizată la sediul OPSPI, la data de 18 septembrie 2012, ora 12.00. Informaţii în legătură cu titlurile de creanţă şi garanţiile aferente creanţei AVAS sunt prezentate în caietul de sarcini privind creanţa AVAS. Concomitent, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), prin OPSPI, oferă spre vânzare peste 188,1 milioane de acţiuni, reprezentând 54,8% din capitalul social al SC Oltchim SA. Tot concomitent, OPSPI oferă spre vânzare creanţa pe care societatea DFEE Electrica SA o deţine asupra SC Oltchim SA. Creanţa AVAS, împreună cu acţiunile SC Oltchim SA deţinute de MECMA şi cu creanţa Electrica, pot fi vândute concomitent, individual sau împreună. În acest sens, comisia de licitaţie va decide, pe baza ofertelor de cumpărare depuse în cadrul licitaţiei cu ofertă în plic, asupra vânzării acestor active, individual sau împreună, având în vedere criteriul celui mai bun preţ. Ofertanţii vor fi înştiinţaţi despre această decizie în cadrul şedinţei de licitaţie.

Atât pentru activele individuale, cât şi pentru vânzarea lor împreună, criteriul de selecţie a ofertantului câştigător este cel mai mare preţ oferit. Comisia va evalua ofertele pe baza unei grile de punctaj întocmită conform mecanismelor descrise în caietul de sarcini. La creanţa AVAS, procedura de licitaţie permite adjudecarea la un preţ superior, egal sau inferior preţului de ofertă. Preţurile de ofertă ale acţiunilor SC Oltchim SA deţinute de MECMA şi creanţei Electrica sunt făcute publice prin intermediul unor anunţuri separate. Garanţia de participare la licitaţia pentru vânzarea creanţei AVAS este în valoare de 2,55 milioane de euro sau 3,21 milioane de dolari şi va fi constituită într-una din formele precizate în caietul de sarcini. Pentru participarea la procedurile de vânzare a acţiunilor SC Oltchim SA deţinute de MECMA şi creanţei Electrica este necesară depunerea unor alte garanţii de participare, separat de depunerea garanţiei de participare stabilită pentru vânzarea creanţei AVAS. Dosarul de prezentare pentru vânzarea acţiunilor SC Oltchim SA deţinute de MECMA şi caietul de sarcini privind creanţa Electrica sunt puse la dispoziţia investitorilor în condiţiile menţionate în anunţurile specifice. Informaţii suplimentare pentru efectuarea analizelor în vederea întocmirii ofertei de cumpărare sunt disponibile în cadrul Camerei de Date Electronice deschisă până la închiderea procesului de vânzare a creanţei AVAS. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători vor depune la sediul OPSPI din Bucureşti, în plicuri sigilate, separat, oferta de cumpărare şi documentele de participare întocmite conform instrucţiunilor din caietul de sarcini până la data de 17 septembrie 2012, acest termen fiind termen de decădere.

Garanţia de participare la licitaţia pentru vânzarea creanţei Electrica este de 6,6 milioane lei

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” SA, cu sediul în Bucureşti, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, a publicat săptămâna trecută anunţul cu privire la vânzarea creanţei pe care o deţine asupra SC Oltchim SA. La data de 31 august 2012, cuantumul acestei creanţe era de 660,1 milioane de lei. Informaţii în legătură cu garanţiile aferente creanţei Electrica sunt prezentate în caietul de sarcini privind creanţa Electrica. Metoda de vânzare a creanţei Electrica este licitaţie cu oferta în plic urmată, dacă va fi cazul, de licitaţie cu strigare după regula licitaţiei competitive, astfel cum este detaliat în caietul de sarcini. Aceeaşi metodă de vânzare se aplică şi pentru vânzarea acţiunilor SC Oltchim SA deţinute de MECMA, precum şi pentru vânzarea creanţei AVAS. Preţul de ofertă al creanţei Electrica este de 660,1 milioane de lei, reprezentând valoarea nominală. Procedura de licitaţie permite adjudecarea la un preţ superior, egal sau inferior preţului de ofertă. Garanţia de participare la licitaţia pentru vânzarea creanţei Electrica este în valoare de peste 6,6 milioane de lei.

Pentru participarea la licitaţia privind creanţa Electrica, potenţialii cumpărători vor depune la sediul OPSPI din Bucureşti în plicuri sigilate, separat, oferta de cumpărare şi documentele de participare menţionate în caietul de prezentare până la data de 17 septembrie 2012, acest termen fiind termen de decădere. Conform prevederilor din OUG nr. 51/1998, nu pot participa la procesul de vânzare a creanţelor asupra SC Oltchim SA următoarele entităţi: debitorii cedaţi ori fidejusorii acestora; foştii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoniul AVAS, ca urmare a parcurgerii de către aceasta ori de către bancă a unor proceduri de executare silită sau de realizare a garanţiilor reale; soţul sau soţia, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevăzute la literele a şi b sau, după caz, acţionarii, administratorii şi directorii persoanelor juridice aflate în una dintre situaţiile prevăzute la literele a şi b; succesorii în drepturi ai persoanelor prevăzute la literele a şi b; membrii consiliului de supraveghere şi îndrumare, membrii comitetului de coordonare a restructurării şi salariaţii AVAS. De asemenea, potrivit prevederilor din Legea nr. 137/2002, “nu pot participa la procesul de privatizare persoanele fizice sau juridice, române ori străine, care au avut contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate cu oricare instituţie publică implicată şi care au fost rezolvite din cauze imputabile acestora printr-o hotărâre judecătorească sau arbitrală definitivă şi irevocabiIă sau ca efect al condiţiilor de rezoluţiune stipulate în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni, precum şi cei care înregistrează datorii bugetare restante”.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe