Consiliul Judeţean Vâlcea are o “avere” evaluată la circa 440 milioane euro

miercuri, 14 iulie 2010

• Potrivit unui raport privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin judeţului Vâlcea,

Consiliul Judeţean Vâlcea are o „avere” evaluată la circa 440 milioane euro

La sfârşitul lunii trecute, în cadrul unei şedinţe a Consiliului Judeţean Vâlcea, preşedintele Ion Cîlea a prezentat un raport privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin judeţului Vâlcea pe anul 2009. Astfel, potrivit raportului, la data de 31 decembrie 2009, CJ Vâlcea a înregistrat active totale în valoare de 1,84 miliarde lei (circa 440 milioane euro), datorii de 15,5 milioane lei şi capitaluri proprii de 1,82 miliarde lei.

Activele nete înregistrate, în sumă de 1,82 miliarde lei reprezintă capitalurile proprii ale judeţului, care se compun din 1,77 miliarde lei rezerve şi fonduri, 64,1 milioane lei rezultatul reportat şi 6,8 milioane lei rezultatul patrimonial al exerciţiului (deficit).

Domeniul public al judeţului

Domeniul public al judeţului Vâlcea este alcătuit din 734 construcţii din care 396 clădiri şi 338 drumuri şi poduri, instalaţii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi matriale, alte active corporale, în valoare totală de 1,75 miliarde lei şi 57 terenuri în valoare de 3,84 milioane lei. Acestea sunt concesinate serviciilor publice de interes judeţean (SC Apavil SA, CET Govora şi SC Agrofitoserv SA), date în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea pe baza hotărârilor consiliului judeţean sau gestionate direct de către CJ Vâlcea.

În cursul anului 2009 au fost concesionate bunuri către CET GOVORA în valoare totală de 25,2 milioane lei. Veniturile totale realizate în anul 2009 din concesionarea şi închirierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Vâlcea au fost de 1,37 milioane lei. Cea mai mare pondere din totalul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului o au bunurile date în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în valoare totală de 705,5 milioane lei (40%) fiind reprezentate de drumuri şi poduri judeţene.

În anul 2009, pentru menţinerea stării de viabilitate a reţelei de drumuri şi poduri judeţene, care însuma 967,4 km au fost executate lucrări privind întreţinerea şi reparaţii curente în valoare totală de 12,2 milioane lei din fondurile alocate din sume defalcate din TVA pentru drumuri şi din bugetul propriu al judeţului Vâlcea. Totodată, a fost utilizată suma de 36.602 lei din bugetul local pentru plata studiului de fezabilitate, avize, acorduri şi studiu topo, pentru obiectivul „Grup Hidroenergetic de mică putere Cheia” şi suma de 6 milioane lei, alocată prin HG nr. 1218/2009, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru compensarea costurilor generate de obligaţia de prestare a serviciului public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, la CET Govora SA.

În cursul anului 2009, au fost decontate lucrări de investiţii pentru modernizare, reabilitare şi consolidare la drumurile judeţene, atât din fondul de rulment a! judeţului potrivit prevederilor legale - în valoare de 2,3 milioane lei cât şi din bugetul propriu al judeţului în sumă de 2,76 milioane lei. Pentru continuarea Programului de alimentare cu apă a satelor precum şi pentru pietruirea şi asfaltarea drumurilor comunale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, în anul 2009 au fost alocate fonduri totale în valoare de 14 milioane lei.

Tot anul trecut, s-au utilizat unele sume din fondul de rulment al judeţului pentru finanţarea unor obiective de investiţii. Astfel au fost decontate lucrări în valoare de 52.088 lei la obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă a Municipiului Drăgăşani, din sursa Brădişor”, 7,8 milioane lei pentru finalizarea lucrărilor la Teatrul Anton Pann şi 2,3 milioane lei pentru modernizarea a şase drumuri judeţene.

Prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Vâlcea, în anul 2009 au fost acordate ajutoare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea la un număr de 36 localităţi, în valoare 1,51 milioane lei pentru decontarea contravalorii produselor lactate şi de panificaţie, executarea de lucrări de reparaţii şi reabilitare a diferitelor obiective, organizarea de acţiuni culturale şi artistice, organizarea de festivaluri folclorice şi zile ale localităţilor, reabilitări de drumuri, ajutorarea unor lăcaşuri de cult, cât şi ajutoare acordate unor persoane fizice cu ocazia diferitelor acţiuni.

Domeniul privat al judeţului

Domeniul privat al judeţului este constituit din mijloace fixe (construcţii, instalaţii tehnice, mijloace de transport, mobilier) în valoare de 15,5 milioane lei şi terenuri în valoare de 252.964 lei. În vederea dezvoltării capacităţii autorităţilor locale de gestionare mai eficientă a serviciilor publice descentralizate şi pentru continuarea procesului de modernizare în administraţie, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de beneficiar al unor finanţări nerambursabile,a finalizat două proiecte: „Dialog şi parteneriat pentru viitor - strategia de dezvoltare economico- socială a judeţului Vâlcea 2007 – 2013” - program Phare 2005 şi „Guvernare electronică în judeţul Vâlcea prin interconectarea polilor de dezvoltare locală într-o reţea virtuală securizată” - program Phare 2006. Potrivit contractelor de finanţare nerambursabilă, în anul 2009 au fost efectuate şi înregistrate plăţi privind cheltuielile de personal şi bunuri şi servicii în valoare totală de 91.578 lei, din care 11.598 lei cheltuieli eligibile suportate din finanţare externă nerambursabilă, diferenţa de 80.000 lei reprezentând contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi cheltuielile neeligibile la cele două proiecte. Proiectul „Guvernare Electronică în judeţul Vâlcea prin interconectarea polilor de dezvoltare locală într-o reţea virtuală securizată”- program Phare 2006 are ca obiective specifice creşterea calificării funcţionarilor publici din administraţie prin instruirea lor în domeniul IT, îmbunătăţirea calităţii actului administrativ prin introducerea de noi instrumente de efioientizare a activităţii administraţiilor implicate în proiect şi creşterea transparanţei actului decizional prin implementarea serviciului de videoconferinţă în cele 4 centre zonale: Consiliul Judeţean Vâlcea, Primăria Drăgăşani, Primăria Bălceşti şi Primăria Horezu. În anul 2009, Consiliul Judeţean Vâlcea a demarat acţiunea de începere a 6 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi în completare din cofinanţare, şi anume: Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa; Promovarea potenţialului turistic al judeţului Vâlcea; Crearea şi dotarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică; Mirajul Oltului - Centrul de recreere şi divertisment Călimăneşti; Modernizare DJ 651 B Bălceşti- Goruneşti - limita judeţul Olt; Modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din spitalul judeţean de Urgenţă Vâlcea. Acestea se găsesc în diferite stadii de elaborare a studiilor de fezabilitate şi avizare, urmând a se continua în anul 2010 până la aprobarea şi implementarea acestora. În domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, s-a continuat implementarea proiectelor derulate prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea (programe Phare 2004) în cadrul cărora au fost efectuate plăţi în valoare de 720.000 lei şi prin Centrul de Asistenţă Medico Socială Lădeşti, în valoare de 242.776 lei. La data de 31 decembrie 2009, situatia acţiunilor detinute de Consiliul Judeţean Vâlcea la diferite societăţi comerciale se prezintă astfel: Apavil SA - 273.939 acţiuni, în valoare de 2,73 milioane lei; CET Govora – 7,44 milioane de acţiuni, în valoare de 18,6 milioane lei; SC Centrul de Afaceri Flandra SA Vâlcea - 98.474 acţiuni, în valoare de 984.740 lei; SC Agrofitoerv SA – 5,96 milioane de acţiuni în valoare de 5,96 milioane lei; Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară S-V Oltenia - 2.000 lei; ADI APA Vâlcea – 1.000 lei. De asemenea, au fost efectuate, din bugetul local, plăţi pentru planul de amenajare a teritoriului judeţului Vâlcea (20.311 lei); intabulări în cartea financiară a unor bunuri din domeniul public terenuri şi clădiri (60.565 lei); avize pentru extindere sediu Consiliul Judeţean Vâlcea prin mansardare, etc. (P.C.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe