|marți, septembrie 21, 2021
  • Follow Us!

Producţia industrială, în scădere 

Producţia industrială, în scădere


Anda Vlad

Direcţia Judeţene de Statistică Vâlcea a emis un buletin conform căruia producţia industrială realizată în luna iunie 2009, de principalii agenţi economici din judeţ, a fost de 270 milioane lei, mai mică cu 0,54% faţă de luna mai 2009, iar pe ultimele şase luni a fost de 1708,2 milioane de lei. Producţia industrială livrată în luna iunie 2009 a fost de 223,9 milioane lei, mai mică cu 3,58% faţă de luna mai 2009, din care 94,5 milioane lei au reprezentat livrările la export. Ponderea livrărilor la export în resursele lunii iunie a fot de 22%.

Aportul industriei prelucrătoare în totalul producţiei industriale livrate în luna iunie 2009 a fost de 89,3%, al industriei extractive (exclusiv prospecţiunile) de 4,3%, iar al producţiei de energie electrică şi termică, gaze şi apă la 6,4%. Valoarea stocurilor de produse finite din industrie, la sfârşitul lunii mai 2009, a fost de 161,3 milioane lei, reprezentând circa 36,4% din resursele lunii mai 2009 şi peste 69,5% din livrările aceleiaşi luni. Din punct de vedere economic, industria chimică şi derivatele acestei ramuri, ocupă primul loc în judeţul Vâlcea. Industria energiei electrice are, din nou, o pondere foarte importantă, Vâlcea deţinând, de altfel, o reţea hidrografică bine regularizată şi valorificată energetic. Clasamentul industrial este completat de industria extractivă, cărbune, petrol şi sare.

Leave a Response