|marți, iulie 27, 2021
  • Follow Us!

Proiect valabil fără Sorin Zamfirescu 

Proiect valabil fără Sorin Zamfirescu

 

Sistemul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate din Râmnicu Vâlcea va fi reabilitat şi modernizat cu sprijinul Băncii Europene pentru Investiţii. Guvernul a aprobat, prin Ordonanţă de Urgenţă, contractul de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii pentru proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a. Valoarea fondurilor alocate de BEI pentru realizarea acestui proiect este de 41,5012 milioane euro. Finanţarea proiectului va fi asigurată din fonduri ISPA în valoare de 130,9778 milioane euro, din împrumutul BEI 41,5012 milioane euro, fonduri de la bugetul de stat 4,16 milioane euro, şi din fonduri ale bugetelor locale şi/sau din surse proprii ale agenţilor economici implicaţi în proiect 4,533 milioane euro.

Leave a Response