|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

Dinu Săraru acordă burse elevilor şi studenţilor vâlceni 

 Dinu Săraru acordă burse elevilor şi studenţilor vâlceni

 

La Bisericuţa cu Potecaşii (reprezentare unică în icono­grafia românească) din Vioreşti – Slătioara a avut loc decernarea Premiilor anuale ale Fundaţiei Naţionale pentru Civilizaţie Rurală „Nişte Ţărani”. Preşedintele Fun­daţiei, scriitorul Dinu Săraru, a acordat premiile anuale unor personalităţi care s-au impus în viaţa oame­nilor, în cultură şi învăţământ. Marele Pre­miu a revenit celebrului doctor de la Fundeni, Irinel Popescu, care face minuni în medicina românească şi aca­de­micianului Răzvan Theodorescu. S-au acordat de ase­menea 41 de burse pentru elevii şi studenţii merituoşi de la sate. Aceste burse se dau pe toată perioada şcolarizării şi ele sunt destul de con­sistente. La manifestarea de la Slătioara au participat numeroase personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice româneşti.

Leave a Response