Eliberarea certificatelor de atestare fiscală şi de obligaţii bugetare

joi, 17 august 2006

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală şi de obligaţii bugetare

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că ministrul Finanţelor Publice a emis Ordinul nr. 752/2006, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450/.2006. Noul act normativ asigură aplicarea unitară a procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, precum şi a prevederilor legale referitoare la eliberarea certificatului de obligaţii bugetare.
1. Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice
            Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, la solicitarea contribuabililor persoane juridice şi în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal.
            Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice poate fi utilizat pe o perioada de 30 de zile de la data eliberării acestuia.
            În perioada de utilizare contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiiile legii.
            Eliberarea cetificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.
            Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
            În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării cetificatului de atestare fiscală.
            Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice se soluţionează în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare, cu excepţia celor formulate de contribuabilii care au sedii secundare înregistrate la alte organe fiscale, care se vor soluţiona în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare.
            Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se întocmeşte în 3 exemplare, din care două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, iar al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
 
2. Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice  
            Certificatul care atestă îndeplinirea obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, potrivit legii, la solicitarea contribuabililor persoane fizice şi în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal.
            Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în România, sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru persoanele fizice fără domiciliul fiscal în România.
            Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice poate fi utilizat pe o perioadă de 90 zile de la data eliberării acestuia.
            Contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiile legii.
            Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.
            Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice se eliberează de organul fiscal competent pe baza datelor din evidenţa fiscală şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
            Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice se soluţionează în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
            Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice se întocmeşte în 3 exemplare, din care două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, iar al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent.
 
3. Certificatul de obligaţii bugetare   
            Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, la solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit certificat de obligaţii bugetare, pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare, pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante şi pentru alte situaţii prevăzute de lege.
            Certificatul de obligaţii bugetare se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane juridice şi va fi semnat de către conducatorul acestuia.
            Eliberarea certificatului de obligaţii bugetare nu este supusă taxelor.
            Certificatele de obligaţii bugetare se eliberează pe baza raportului de inspecţie fiscală, efectuat de organele fiscale cu atribuţii de control.
            Certificatele se eliberează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, în 3 exemplare originale, din care un exemplar original se va transmite instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, un exemplar original se va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar un exemplar original se va păstra la dosarul fiscal al contribuabilului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe