|luni, noiembrie 29, 2021
  • Follow Us!

28 februarie a.c. ÔÇô termen limită pentru depunerea fişelor fiscale 

28 februarie a.c. – termen limită pentru depunerea fişelor fiscale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că rămâne valabilă, ca şi în anii precedenţi, obligaţia plătitorilor de venituri din salarii de a transmite organelor fiscale la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, informaţii referitoare la aceste venituri, respectiv de a depune fişele fiscale, aferente anului 2005, până la 28 februarie 2006.
De reţinut: începând cu data de 1 ianuarie 2005, odată cu introducerea cotei unice de 16%, veniturile din salarii nu se mai declară de către contribuabilii care le realizează, impozitul pe salarii fiind un impozit final.
            În cazul în care angajatorul/plătitorul de venituri din salarii sau asimilate salariilor au sedii secundare, înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile salariale, fişele fiscale pentru acestea se vor depune la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială sunt înregistrate sediile secundare respective.
            Modelul formularului 210 – Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii – se găseşte pe Internet, site-ul Ministerului Finanţelro Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Adminsitrare Fiscală, adresa http://anaf.mfinante.ro, domeniul Asistenţă contribuabili, subdomeniul Formulare, iar aplicaţia informatică cu ajutorul căreia se completează fişele fiscale se găseşte în subdomeniul Programe utile.
*
Pentru informaţii suplimentare, aveţi posibilitatea să solicitaţi sprijin în cadrul asistenţei acordate gratuit contribuabililor, direct, la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice din municipiul Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17 şi al deiile unităţilşor fiscale teritoriale.
De asemenea, aveţi la dispoziţie numărul 73.17.07 – "telefonul contribuabilului", linie destinată în exclusivitate răspunsurilor la întrebările contribuabililor privind legislaţia financiar-fiscală.

Leave a Response