Documentar fiscal:

miercuri, 25 ianuarie 2006

Documentar fiscal:
 
Obligaţii declarative ale persoanelor fizice plătitoare de impozit pe venit pe anul 2006
 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe baza de norme de venit, drepturi de proprietate intelectuală şi care doresc să fie impuşi în sistem real, că au obligaţia să depună  cererea  pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real odată cu "Declaraţia privind venitul estimat din activităţi independente, cod 221, până la data de 31 ianuarie 2006.
Contribuabilii care realizează venituri din salarii trebuie să solicite de la angajator fişa fiscală "Exemplar pentru angajat”, până în ultima zi a lunii februarie.
Asociaţiile fără personalitate juridică au obligaţia să depună “Declaraţia anuală de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice", cod 204, până la data de 15 martie 2006.
De asemenea, contribuabilii care au realizat în anul 2005 venituri din: activităţi independente (comerciale, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală); cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole impuse în sistem real au obligaţia să depună la unitatea fiscală unde îşi au domiciliul "Declaraţia specială privind veniturile realizate”, cod 200,  până la data de 15 mai 2006.?
Contribuabilii care obţin venituri din străinătate (profesii libere; activităţi comerciale; drepturi de proprietate intelectuală; cedarea folosinţei; alte venituri; dobânzi; premii şi din jocuri de noroc; câştiguri din transferul titlurilor de valoare; pensii; salarii plătite de un angajator rezident în România) au obligaţia să depună “Declaraţia privind veniturile din străinătate”, cod 201, la unitatea fiscală unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilului, până la data de 15 mai 2006;?
Totodată, contribuabilii care au realizat venituri din salarii şi care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual au obligaţia să depună la unitatea fiscală de domiciliu formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual”, până la data de 15 mai 2006. În cerere vor fi completate denumirea unităţii nonprofit şi contul de virare a sumei.
Contribuabilii care realizează câştiguri din transferul titlurilor de valoare au obligaţia să depună la unitatea fiscală de domiciliu “Declaraţia specială privind veniturile realizate”, cod 200, până la data de 31 mai 2006.  
În acelaşi timp, contribuabilii care obţin venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi în solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea au obligaţia să depună "Declaraţia de impunere pentru veniturile din activităţi agricole" la unitatea fiscală a pe a cărei rază se afla terenul, până la data de 30 iunie 2006.
 
 
De la ianuarie 2006,
S-a mărit baza de impozitare pentru asigurări sociale de sănătate
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, de la 1 ianuarie 2006, cota de 6,5%, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de asiguraţi, se plăteşte şi pentru următoarele venituri:
- venituri din dividende - contribuţia fiind calculată şi reţinută de către persoana juridică plătitoare de astfel de venituri şi virată până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a făcut plata dividendelor;
- venituri din dobânzi şi din transferul titlurilor de valoare - contribuţia se virează de către asiguraţii care realizează astfel de venituri până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care se face calculul dobânzii şi câştigului net din transferul titlurilor de valoare.
Pentru veniturile din dobânzi, dividende şi transferul titlurilor de valoare, contribuţia se datorează numai în cazul când beneficiarii acestor venituri nu realizează venituri din următoarele surse:
a. salarii sau venituri asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;
b. activităţi independente desfăşurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii să desfăşoare activitaţi independente, ?dar nu mai puţin de un salariu de baza minim brut pe ţară, lunar, dacă este? singurul venit asupra căruia se calculează contribuţia.
c. venituri din agricultură şi silvicultură, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. b;
d. indemnizaţii de somaj şi alocaţii de sprijin.
 În aceleaşi condiţii se impozitează şi:
a. veniturile obţinute din jocuri de noroc;
b. veniturile sub forma de câştiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi părţilor sociale;
c. venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;
d. venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
e. venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;
f. venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
g. venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică.
Contribuţia în cotă de 6,5% se aplică asupra diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi se achită numai în situaţia în care persoana asigurată nu realizează venituri de natura celor prevăzute la punctul 1 literele a - d. Contribuţia se virează anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care se face plata acestor venituri.
În cazul în care persoanele care au obligaţia să se asigure realizează venituri anuale de natura celor prevăzute la punctul 2 sub nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, contribuţia datorată de aceste persoane se stabileşte prin aplicarea cotei de 6,5% asupra valorii corespunzătoare a 12 salarii minime brute? pe ţară.
 

Baza legală: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuaţia de asigurări sociale de sănătate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe