|joi, martie 21, 2019
  • Follow Us!

Raspunderea individuala si in solidar pentru plata TVA 

Raspunderea individuala si in solidar pentru plata TVA

În articolul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă în sinteză principalele prevederi referitoare la răspunderea individuală şi în solidar pentru plata taxei pe valoarea adăugată (TVA), care sunt reglementate de art. 151 indice 2 din Codul Fiscal (CF) şi pct. 60  din Norma metodologică dată în aplicarea acestuia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.
 
Răspunderea beneficiarului

Beneficiarul unei livrări de bunuri sau prestări de servicii este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata TVA, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1) din CF, dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (5) din CF:
– nu este emisă;
– cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveşte una dintre următoarele informaţii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al părţilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori serviciilor prestate, elementele necesare calculării bazei de impozitare;
–  nu menţionează valoarea taxei sau o menţionează incorect.
 Atenţie! Prin derogare de la prevederile de mai sus, dacă beneficiarul dovedeşte achitarea taxei către persoana obligată la plata taxei, nu mai este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei.
Obligaţiile beneficiarului privind răspunderea nu afectează exercitarea dreptului de deducere în condiţiile prevăzute la art. 145 din CF.
 
Răspunderea furnizorului

Furnizorul sau prestatorul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata TVA, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2) – (4) şi (6) din CF, dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (5) din CF sau autofactura prevăzută la 155 indice 1 alin. (1) din CF:
–  nu este emisă;
– cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveşte una dintre următoarele informaţii: numele/denumirea, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al părţilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele necesare calculării bazei de impozitare.
Furnizorul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei pentru o achiziţie intracomunitară de bunuri este beneficiarul, conform art. 151 din CF, dacă factura  întocmită conform art. 155 alin. (5) din CF sau autofactura prevăzută la art. 155 indice1 alin. (1) din CF nu este emisă sau cuprinde date incorecte/incomplete.
 
Răspunderea altor persoane

Persoana care îl reprezintă pe importator, persoana care depune declaraţia vamală de import sau declaraţia de import pentru TVA şi accize şi proprietarul bunurilor sunt ţinuţi răspunzători individual şi în solidar pentru plata taxei, împreună cu importatorul prevăzut la art. 151 indice 1 din CF.
 Pentru aplicarea regimului de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, antrepozitarul şi transportatorul bunurilor din antrepozit sau persoana responsabilă pentru transport sunt ţinuţi răspunzători individual şi în solidar pentru plata taxei, împreună cu persoana obligată la plata acesteia.
Persoana care desemnează o altă persoană ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (7) din CF şi/sau art. 151 alin. (2) din CF, este ţinută răspunzătoare individual şi în solidar pentru plata taxei, împreună cu reprezentantul său fiscal.

Vineri, 4 noiembrie a.c.,

O nouă întâlnire de lucru pentru clarificarea recentelor modificări aduse legislaţiei fiscale

În cadrul campaniei de informare a opiniei publice în legătură cu modificările aduse codurilor fiscal şi de procedură fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea organizează, vineri, 4 noiembrie a.c., la sediul instituţiei din Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, începând cu ora 10, o nouă întâlnire de lucru pe această temă.

Participanţilor le vor fi prezentate principalele măsuri stabilite de Guvernul României pentru diminuarea poverii fiscale a contribuabililor, încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante prin acordarea unor facilităţi, precum şi în legătură cu recentele modificări aduse legislaţiei fiscale.

Un punct distinct în desfăşurarea întâlnirii îl va constitui dialogul pentru a răspunde la întrebările adresate de participanţi.
La întâlnirea de lucru sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai operatorilor economici, precum şi contribuabilii interesaţi.

Leave a Response