|marți, septembrie 25, 2018
  • Follow Us!

Acţionarii OLTCHIM au aprobat vânzarea acţiunilor deţinute la MENTCHIM 

• Cu toată opoziţia PCC,

Acţionarii OLTCHIM au aprobat vânzarea acţiunilor deţinute la MENTCHIM

La sfârşitul săptămânii trecute, cu peste 83% din numărul de voturi exprimate, acţionarii SC Oltchim SA au decis vânzarea pachetului de 15.000 acţiuni deţinute de SC Oltchim SA la SC Mentchim SA, reprezentând 25% din capitalul social al acesteia, prin licitaţie deschisă cu strigare. Ce este curios este că numai reprezentantul PCC a votat împotriva acestei propuneri, Zaremba pregătindu-şi „terenul” dinainte prin comunicate de presă aruncate în presa locală şi naţională. Însă, n-a avut nici un succes…

De mai mult timp, SC Mentchim SA se află într-un declin economico-financiar, anul trecut reuşind să realizeze venituri totale de 34,8 milioane lei şi pierderi de circa 2 milioane lei, în condiţiile în care în cursul anului 2008, societatea a înregistrat venituri de peste 53 milioane lei şi un profit de circa 1 milion lei. Anul trecut, SC Mentchim SA şi-a majorat datoriile totale cu 1 milion lei, până la nivelul de 10,6 milioane lei. În aceste condiţii, SC Oltchim SA, în calitate de acţionar, a avut numai de pierdut, iar vânzarea participaţiilor deţinute la SC Mentchim SA este o decizie oportună şi benefică pentru combinatul chimic vâlcean.

Din câte am aflat, oferta de vânzare a pachetului de 15.000 de acţiuni deţinute de SC Oltchim SA la SC Mentchim SA, reprezentând 25% din capitalul social al acesteia, se va face cu respectarea următoarelor proceduri: metoda de vânzare – licitaţie deschisă cu strigare, după regula licitaţiei competitive, la un preţ în urcare pornind de la preţul de ofertă; preţul de pornire al licitaţiei – 375.000 lei (90.000 euro); pasul de licitaţie – 5% din preţul de pornire; garanţia de participare la licitaţie – 5% din valoarea nominală a pachetului de acţiuni pus în vânzare, respectiv 18.750 lei.

Transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor vândute se va efectua după încasarea preţului. Publicarea ofertei de vânzare, locul, data şi ora începerii licitaţiei se vor stabili de conducerea SC Oltchim SA, în conformitate cu prevederile legale.

La înfiinţare, Mentchim avea un capital social de 1,5 milioane lei

SC Mentchim SA a fost înfiinţată în anul 2005 (conform Încheierii judecătorului delegat de Tribunalul Vâlcea la Oficiul Registrului Comerţului nr. 501/11 mai 2005) ca societate comercială pe acţiuni în care 25% dintre acţiuni au fost deţinute de SC Oltchim SA, iar 75% de către 128 de persoane fizice. La înfiinţare, SC Mentchim SA avea un capital social de 1,5 milioane lei. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 25 lei, iar numărul total de acţiuni este de 60.000 de acţiuni. SC Mentchim SA a fost constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 20/17 decembrie 2004 a SC Oltchim SA, prin externalizarea serviciilor mecanice, electro şi ATM din SC Oltchim SA.

Societatea funcţionează în incinta SC Oltchim SA de la data constituirii, în locaţia actuală, amplasată în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, într-o clădire aflată în proprietatea SC Oltchim SA şi care a fost pusă la dispoziţia SC Mentchim SA prin închiriere. Profilul de activitate al SC Mentchim SA îl constituie construirea şi prestarea serviciilor de mentenanţă pentru echipamente, instalaţii şi constructii civile şi industriale în domeniile mecanic, electric şi automatizări. SC Mentchim SA nu deţine terenuri în proprietate şi nu are investiţii în curs.

În actul constitutiv al SC Mentchim SA, actualizat la data de 6 martie 2008, vânzarea participaţiilor este reglementată de art. 10 care prevede că „cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau între acţionari şi terţi se realizează în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege, însă numai după aprobarea fiecărei cesiuni în părţi de către adunarea generală extraordinară a societăţii”. Preţul de ofertă al acţiunilor deţinute de SC Oltchim SA la SC Mentchim SA a fost stabilit de către Consiliul de Administraţie al SC Oltchim SA prin Decizia nr. 145/29 octombrie 2009 în baza raportului de evaluare întocmit de SC Romcontrol SA Bucureşti cu respectarea prevederilor din normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale.

Având în vedere că valoarea evaluată este sub valoarea contabilă, Consiliul de Administraţie al SC Oltchim SA a aprobat ca preţul de pornire pentru vânzarea pachetului de minoritar de acţiuni de 25% acţiuni deţinut de SC Oltchim SA la SC Mentchim SA să se facă la preţul de 375.000 lei, care reprezintă valoarea contabilă a acţiunilor deţinute. Comisia de licitaţie va fi mandatată pentru organizarea a trei şedinte de licitaţie. După adjudecare se vor negocia clauzele contractului de vânzare-cumpărare acţiuni care se va încheia în termen de 10 zile de la data semnării procesului verbal de adjudecare. Dacă în urma celor trei şedinţe de licitaţie nu se prezintă nici un ofertant, SC Oltchim SA poate solicita organizarea unei noi licitaţii cu strigare, cu aprobarea AGA. În situaţia în care la licitaţie se prezintă un singur ofertant acceptat care oferă preţul de ofertă, acesta este declarat adjudecatar. (P.C.)

Leave a Response