Religie

Cum scăpăm de frică ?

    Frica este un păcat care ne împiedică să moştenim Împărăţia lui Dumnezeu. Ea este aşezată în rând cu păcate precum necredinţa, crima, desfrânarea, vrăjitoria şi minciuna, precum citim: "Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în […]

Despre rugăciunea neîmplinită

    Omul credincios se roagă lui Dumnezeu cu nădejdea că va dobândi cele dorite, în timp ce, în rugăciunea domnească "Tatăl nostru", se predă pe sine purtării de grijă a lui Dumnezeu, zicând: "Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ" (Matei 6, 10). Când ne rugăm pentru dobândirea unui anumit lucru, […]

Biblioteca de acasă

  Cărţile şi bibliotecile au reprezentat dintotdeauna o putere în societate, ele fiind purtătoare de informaţii şi mesaje. De-a lungul timpului s-au depus eforturi mari pentru tipărirea unor cărţi, dar totodată s-au dus şi lupte aprige împotriva altora. Astăzi însă, când cărţile pot fi procurate atât de uşor, valoarea unei biblioteci personale nu mai constă […]

Cuviosul Tadei. Cuvinte duhovniceşti.

  Cuviosul Tadei, unul dintre marii duhovnici sârbi ai veacului nostru, s-a născut în data de 19 octombrie 1914, în satul Vitovniţa, din Serbia. A îmbrăţişat viaţa monahală în anul 1935, în Mănăstirea Gorniak, iar în anul 1962 a fost rânduit stareţ al Mănăstirii Vitovniţa, slujire pe care a îndeplinit-o până în ultimul ceas al […]

Voia omului şi voia lui Dumnezeu

  Călăuzirea de sine, adică tendinţa omului de a-şi conduce singur viaţa, se naşte din mândrie şi dintr-o încredere prea mare în propria minte. Omul mândru nu ştie că nu toate gândurile sunt ale sale, ci multe sunt şoptite în mintea sa de cel viclean, care se străduieşte din răsputeri să rămână ascuns şi să-şi […]

Paza simțului tactil

  Cele cinci simțuri ale trupului au fost date omului pentru a se putea împărtăși de frumusețea și bunătatea darurilor lui Dumnezeu, ca prin aceasta să-L cunoască pe El, care atât de mult își iubește făptura. Mintea noastră trebuie să fie ațintită neîncetat spre Dumnezeu, iar fiecare simț în parte trebuie să devină un receptor […]

Paza mirosului și parfumurile

  Cele cinci simțuri ale trupului au fost date omului pentru a se putea împărtăși de frumusețea și bunătatea darurilor lui Dumnezeu, ca prin aceasta să-L cunoască pe El, care atât de mult își iubește făptura. Mintea noastră trebuie să fie ațintită neîncetat spre Dumnezeu, iar fiecare simț în parte trebuie să devină un receptor […]

Buna Vestire, începutul mântuirii noastre

  Buna Vestire, prăznuită de Biserica Ortodoxă pe 25 martie, este cea mai veche sărbătoare închinată Maicii Domnului. Această sărbătoare cinstește ziua în care Sfântul Arhanghel Gavriil a binevestit Fecioarei Maria ca-L va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Deși este o sărbătoare care cade în Postul Mare, un post aspru de pocăință, în această zi […]

Paza auzului și sunetele

  Cele cinci simțuri ale trupului au fost date omului pentru a se putea împărtăși de frumusețea și bunătatea darurilor lui Dumnezeu, ca prin aceasta să-L cunoască pe El, care atât de mult își iubește făptura. Mintea noastră trebuie să fie ațintită neîncetat spre Dumnezeu, iar fiecare simț în parte trebuie să devină un receptor […]

Paza ochilor și vederea

  Văzul este primul dintre cele cinci simțuri ale omului, el fiind numit de Sfinții Părinți "cel prea împărătesc dintre simțuri" și "rudenie a minții". Pentru aceasta, simțul văzului este socotit mai cunoscător și mai vrednic de crezare decât celelalte patru simțuri. Ochii sunt asemănați cu două mâini netrupești, cu ajutorul cărora sufletul apucă lucrurile […]

Paza celor cinci simțuri

  Cele cinci simțuri ale trupului - văzul, auzul, mirosul, gustul și tactilul - au fost date omului mai întâi pentru a se putea împărtăși de frumusețea și bunătatea darurilor lui Dumnezeu, ca prin aceasta să-L cunoască pe El, care atât de mult își iubește făptura, iar mai apoi ele au fost făcute pentru ca […]

Ne regăsim în Sfânta Scriptură ?

    Sfânta Scriptură ne pune înainte nenumărate modele de oameni, unii bineplăcuţi lui Dumnezeu şi sfinţi, iar alţii, potrivnici lui Dumnezeu şi păcătoşi; privind spre viaţa acestora, se cade a ne asemăna celor dintâi şi a ne feri de faptele celor de pe urmă. Într-o cântare din Canonul cel Mare, Sfântul Andrei Criteanul se […]

Pe cine deranjează ora de Religie ?

  De ce să-ţi înscrii copilul la ora de Religie? Pentru că participarea copilului la ora de Religie îl ajută pe acesta să înţeleagă lumea din jurul său şi îi dă un sens în viaţă. La ora de Religie copilul ajunge atât să se cunoască pe sine însuși, cât și să deosebească binele de rău, […]

Canonul cel Mare de pocăință

  Sfântul Andrei Criteanul s-a născut la Damasc, în jurul anului 660. A îmbrăcat haina monahală intrând în "Frăția Sfântului Mormânt" de la Ierusalim. A devenit secretar al patriarhului de Ierusalim, iar în anul 685, în calitate de delegat al acestuia, a semnat la Constantinopol actele Sinodului al VI-lea Ecumenic. A rămas în Constantinopol unde […]

Foamea, în vremea postului

  Întreaga învăţătură patristică a Bisericii acordă o atenţie deosebită hranei, ca factor esenţial în despătimire. Patimile sunt întotdeauna favorizate de îmbuibarea pântecelui, pe când virtuţile sunt ajutate mult de postire şi înfrânare. Strânsa legătură dintre alimentatie şi starea duhovnicească a sufletului nostru se observă cu uşurinţă mai ales în vremea postului, când mintea ne […]

Atingerea de hainele preoțești

  Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție dau mărturie că hainele și lucrurile folosite de sfinți devin purtătoare de har. Acest lucru este posibil întrucât materia a fost creată de Dumnezeu având capacitatea de a primi și păstra în ea energiile Sale necreate, adică harul Duhului Sfânt. Trupurile sfinților, care sunt materie, devin purtătoare de har […]

Iubirea departelui

  Iubirea față de Dumnezeu este cea mai mare poruncă din Lege, iar a doua, la fel ca aceasta, este iubirea faţă de aproapele, precum Însuși Domnul Iisus Hristos zice: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. […]

Cercul pastoral-misionar „Bălcești” s-a întrunit la Parohia Gănești-Contea

Vineri, 6 februarie 2015, preoţii din cercul pastoral-misionar Bălceşti s-au întâlnit la Parohia Găneşti-Contea, din Protopopiatul Drăgăşani. După oficierea Tainei Sfântului Maslu, în prezenţa unui număr considerabil de credincioşi, Părintele paroh Constantin Constantinescu a susţinut referatul "Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de pictură în Biserica Ortodoxă Română". S-au dezbătut, apoi, probleme de ordin misionar, […]

Mâncăruri curate şi necurate

Potrivit tradiţiei scripturistice, hrana omului nu a fost dintotdeauna aceeaşi, ci ea s-a schimbat în timp. La început, când Dumnezeu l-a creat pe om, a zis: "Iată, v-am dat orice iarbă, care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ, şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana […]

Lansare de carte în Arhiepiscopia Râmnicului

Luni, 2 februarie 2015,cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Sala „Iosif Episcopul” din cadrul Așezământului Pastoral-Cultural „Sfântul Ierarh Calinic”, al Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, a avut loc evenimentul de lansare a cărțiiPreasfințitului Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, „Teologie și istorie bisericească - de la Sfintele Taine la sfințirea omului”, […]

Cuvinte tămăduitoare

  Cuvintele sunt puteri nevăzute ale sufletului nostru. Fiecare cuvânt este o manifestare în afară a sufletului omenesc, asupra căruia Dumnezeu a suflat "suflare de viață" (Facere 2, 7). Când omul trăiește unit cu Dumnezeu, cuvintele sale devin puteri tămăduitoare, iar când omul se îndepărtează de El, atunci cuvintele lui devin puteri vătămătoare. De aceea, […]

Păcatele strigătoare la cer

  În tradiția bisericească există anumite păcate numite "strigătoare la cer". Aceste păcate, care întunecă și deformează chipul lui Dumnezeu din om, izvorăsc din necredința și răutatea conștientă a omului. Ele nu pot fi săvârșite din greșeală sau din neștiință, ci cu multă înainte cugetare. Păcate "strigătoare la cer" sunt următoarele cinci: crima și avortul; […]

Păcatele împotriva Duhului Sfânt

  Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt acele păcate prin care omul se împotriveşte cu îndărătnicie poruncilor dumnezeieşti şi lucrărilor vădite ale Duhului Sfânt. Orice păcat alungă harul Duhului Sfânt, dar cu mult mai mult îl alungă acele păcate săvârşite cu ştiinţă şi rea voinţă împotriva lui Dumnezeu, pe care căutăm să-L detronăm din postura Lui […]

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe