Ședinţă ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în data de 27.06.2024

vineri, 21 iunie 2024

În data de 27.06.2024, ora 10.00, se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea,în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

Ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici conform P.N.I. A. Saligny, devizul general și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Arteră de legătură Str. Matei Basarab – Lacul Nord – bdul Republicii – str. Nicolae Titulescu” - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ”Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători în aria de delegare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public Vâlcea, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând în sortare în stația de sortare Roești, tratare mecano-biologică și operarea depozitului Roești - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 4. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, efectuat cu autobuze și microbuze în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 49043/27.12.2018 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor tehnice ale arterelor de circulație strada Izvorului, înscrisă în Cartea Funciară nr. 52411, strada Apusului, înscrisă în Cartea Funciară nr. 58420, strada Digului – Tronson I, înscrisă în Cartea Funciară nr. 54099, intrarea Grigore Teodosiu, înscrisă în Cartea Funciară nr. 51979 a municipiului Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 6. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil – teren cu destinația de drum public – strada Arinilor - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul în suprafață de 5,28 m.p. – proprietatea publică a municipiului - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul proprietatea publică a municipiului, situat în str. Luceafărului nr.6, bloc A2, scara A - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul, proprietatea publică a municipiului, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, bloc S19, scara C - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al statului și Administrarea Ministerului Finanțelor prin Autoritatea Vamală Română, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local, a imobilului – construcții și teren aferent – Sediu Birou Vamal de Interior Râmnicu Vâlcea, identificat prin numărul cadastral 60982, înscris în Cartea Funciară nr. 60982, situat în strada Ion Referendaru nr.10 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a imobilului construcții și teren aferent – Sediu administrativ, având numărul cadastral 54223 și înscris în Cartea Funciară nr. 54223, situat în strada Parcului Industrial nr.6 și exprimarea acordului de principiu pentru transmiterea acestui imobil din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor prin Autoritatea Vamală Română - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului – teren în suprafață totală de 5.454 m.p. (loturile 19 și 20 din terenul aferent Parcului Industrial – Zona Baraj Sud), înscris în Cartea Funciară nr. 44140 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 13. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local, cu destinația de drum public, a unui imobil teren în suprafață de 49 m.p. - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 14. Proiect de hotârâre privind înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru terenul în suprafață de 33,41 m.p.(suprafață rotunjită în cartea funciară la 33 mp), situat în strada Morilor nr.28, cu destinația de drum public, ca urmare a Declarației notariale de renunțare dată de către Societatea Vila Cava SRL - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 15. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului a două imobile terenuri, situate în Râmnicu Vâlcea, strada Morilor - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru selectia unui membru în consiliul de administrație al societății Piețe Prest SA - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului celor doi administratori provizorii în Consiliul de Administrație la societatea ETA SA, pentru o perioadă de 2 luni - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei intergrale a planului de selecție pentru selecția a doi membri în Consiliul de Admnistrație la societatea ETA SA - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Râmnicu Vâlcea a unui autovehicul electric nou prin ”Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național” – Rabla Plus 2024 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2024 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 21. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor în vederea încheierii unor protocoale de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân de către UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea și alte UAT-uri din județul Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 22. Proiect de hotărâre referitor la exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Teatrului Municipal ”Ariel” - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 23. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv: iulie, august și septembrie 2024 - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 24. Prezentarea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 21642 din 23.05.2024.
 25. Întrebări, interpelări și informări.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

One comment on “Ședinţă ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în data de 27.06.2024”

 1. La punctul 17 – „Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului celor doi administratori provizorii în Consiliul de Administrație la societatea ETA SA, pentru o perioadă de 2 luni - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3” , cei doi administratori carora li se va prelungi mandatul sa fie atentionati ca in zilele de sarbatori legale cind se circula in grafic de simbata si duminica , este mare debandada. Autobuzele circula alandala si intr-o zi se pierd cel putin doua curse. INn 24 iunie , autobuzul 7 de la ora 12,30 a sosit la clinica Sofianu la ora 12,57. La ora 12,45 a trecut spre sud un autobuz care circulase pe traseul 6 , dar care sigur s-a retras la garaj. Putea acel autobuz 6 , sa preia cursa de la ora 12,30 dar indisciplina este la ea acasa la ETA. Cind se vor rezolva toate aceste cumetrii si sa avem si noi , calatorii , siguranta ca autobuzele vor circula conform graficelor?

 • PUBLICITATE

 • PARTENERI MEDIA

 • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

  Web Design by DowMedia

  Ne gasiti si pe