Bataie mare pe contractele de achizitie publica din judetul Valcea! Afaceristul Bica se dueleaza la CNSC cu fostul director de la Apavil, Cristian Jianu

luni, 24 iunie 2024

Bataie mare pe contractele de achizitie publica din judetul Valcea! Fostul director general de la distribuitorul regional de apa al judetului Valcea, SC Apavil SA, Cristian Jianu a castigat contractul „Extindere de apă și canalizare în Comuna Amărăști, județul Vâlcea”. Rezultatul l-a nemultumit pe afaceristul Ilie Virgil Bica, de la SC Bica SRL, care a contestat rezultatul licitatiei la... Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Ramane de vazut ce se va intampla in continuare...

DECIZIA CNSC

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27
alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac
în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,
cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă
următoarea
DECIZIE
Nr. 1419/C11/1345
Data: 23.05.2024
Prin contestația nr. 286/21.04.2024 înregistrată la Consiliul Național
de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 24933/22.04.2024, depusă de
asocierea BICA SRL (lider) - CIVILCAD SRL - ELSERV SRL, cu sediul în
comuna Orlești, Sat Procopoaia, județul Vâlcea, având CUI 6428635,
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J38/1174/1994 reprezentată
de administrator Bica Ilie Virgil și convențional de avocat Simona Rusu, cu
sediul procedural ales în vederea comunicării tuturor actelor de procedură
referitoare la prezenta contestație în municipiul Rm. Vâlcea, Str. Uzinei
nr. 3, județul Vâlcea, împotriva raportului procedurii de atribuire a
contractului nr. 948 din 15.04.2024 și a comunicării rezultatului procedurii
nr. 949 din 15.04.2024, privind procedura simplificată organizată în
vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect Proiectare și
execuție „Extindere de apă și canalizare în Comuna Amărăști, Județul
Vâlcea”, anunț de participare simplificat nr. SCN1141778/05.03.2024, de
COMUNA AMĂRĂȘTI, cu sediul în comuna Amărăști, str. Calea Haiducilor
nr. 164, județul Vâlcea, în calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat:
1. Anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 948 din
15.04.2024 ca neîntemeiată și nelegală, precum și a raportului procedurii
nr. 949 din 15.04.2024;
2. Remedierea încălcării legislației achizițiilor publice constând în
aprecierea de către comisia de evaluare, în mod neîntemeiat, a
caracterului admisibil (acceptabil și conform) a ofertei declarate
câștigătoare, respectiv cea depusă de către SC AVACOM SRL (lider) - SC
ELECTROVÂLCEA SRL - SC PAN INSTAL APA SRL, cu subcontractant SC
RAPID COMPLEX SRL și SC EDION SRL;
3. Constatarea caracterului temeinic și fondat al criticilor cu privire
la nelegalitatea modului de evaluare de către comisia de evaluare a
ofertei declarate câștigătoare, respectiv încălcarea dispozițiilor art. 137
alin. (1) din HG nr. 395/2016, ale art. 137 alin. (3) lit. a), d) și g) același
Pagina 1 din 3
act normativ, referitoare la neconformitatea ofertei clasate pe locul 1 și
ale art. 209 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016, coroborate cu
dispozițiile art. 134 alin. (5) din HG nr. 395/2016 referitoare la
inacceptabilitatea ofertei declarate câștigătoare;
4. Ca și consecință a petițiilor anterioare, obligarea comisiei de
evaluare la reevaluarea ofertei prezentate de către asocierea declarată
câștigătoare cu respectarea cerințelor din documentația de atribuire, a
legislației aplicabile în materia achizițiilor publice și a principiilor
consacrate de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016;
5. Anularea deciziei de desemnare ca și câștigătoare a procedurii a
ofertei depuse de către asociația ofertantă declarată câștigătoare;
6. Obligarea la anularea în parte a raportului procedurii nr. 948 din
15.04.2024 și a actelor subsecvente în ceea ce privește stabilirea
caracterului acceptabil și neconform al ofertei declarate câștigătoare și
reevaluarea acesteia cu respectarea cerințelor minime din documentația
de atribuire și a dispozițiilor legale aplicabile în materie;
7. Obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor de
judecată generate de prezenta contestație.
În prezenta cauză, AVACOM SRL (Ofertant lider) - ELECTROVÂLCEA
SRL (asociat) – PAN INSTAL APA SRL (asociat), cu sediul în municipiul
Râmnicu Vâlcea, str. Rapsodiei nr. 22, bl. D10, sc. A, et. 3, ap. 16,
județul Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/349/1999,
având CUI RO 12417622, reprezentată legal prin administrator Jianu
Cristian Nicolae, a formulat cererea de intervenție nr. 43/30.04.2024,
înregistrată la Consiliu cu nr. 27234/30.04.2024, solicitând respingerea ca
nefondată a contestației formulată de asocierea al cărei lider este BICA
SRL.
Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:
Admite contestația formulată de asocierea BICA SRL (lider) -
CIVILCAD SRL - ELSERV SRL în contradictoriu cu COMUNA AMĂRĂȘTI, în
calitate de autoritate contractantă și anulează actele autorității
contractante privind decizia de stabilire câștigătoare a ofertei depusă de
asocierea AVACOM SRL - ELECTROVÂLCEA SRL – PAN INSTAL APA SRL,
precum și comunicările privind această decizie.
Obligă autoritatea contractantă, ca, în termen de 10 zile lucrătoare
de la primirea deciziei Consiliului, cu respectarea prevederilor legale, să
facă aplicarea aspectelor de fapt și de drept, stabilite de Consiliu prin
motivarea sa, în ceea ce privește oferta depusă de asocierea AVACOM SRL
2
- ELECTROVÂLCEA SRL – PAN INSTAL APA SRL, să stabilească ofertele
admisibile și să aplice acestora criteriul de atribuire ales.
Obligă autoritatea contractantă la plata către BICA SRL, lider al
asocierii BICA SRL - CIVILCAD SRL - ELSERV SRL a sumei de 8.8812,16
lei, reprezentând onorariul avocațial (conform factură nr. 131 din
22.04.2024, emisă de CABINET AVOCAT RUSU SIMONA și ordin de plată
nr. 24042412220611 din 24.04.2024 emis de CEC BANK).
Încuviințează în principiu cererea de intervenție formulată de
asocierea AVACOM SRL - ELECTROVÂLCEA SRL – PAN INSTAL APA SRL și
o respinge.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu
dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.
Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la
comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință
de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr.
101/2016.
Pagina 3 din 3

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe