Guvernul a adoptat ordonanța prin care transparența fiscală dispare din România. A apărut noaptea trecută în Monitorul Oficial.

Asta în condițiile în care Ministerul Justiției a emis un aviz în care spune că Ordonanța nu este constituțională, conform documentului obținut de HotNews.ro.

1. Ar fi nevoie de 3 condiții pentru a fi în regulă ordonanța:

  • situația extraordinară
  • urgența reglementării
  • motivarea urgenței reglementării

Ministerul Justiției spune că este necesar să fie prezentate într-o manieră cunatificabilă elementele de fapt și de drept ale situației extraordinare, care ar impune recurgerea la această cale de reglementare.

Modificarea putea fi realizată pe calea procedurii obișnuite de legiferare, iar justificarea din nota de fundamentare și din preambul nu este clară în privința situației extraordinare pentru care e nevoie de Ordonanță de urgență.

2. Este contrară pricipiului legalității și principiului securității raporturilor juridice consacrate la nivel constituțional, așa cum a fost analizat în jurisprudența CCR.

CCR a reținut printr-o decizie că acel articol care se modifică (art. 4 din Codul fiscal) a instituit principiul predictiblității legislative în materie fiscală.

Asta pentru că este nevoie ca sistemul legal de impune să respecte dreptul contribuabililor de a urmări și înțelege sarcina fiscală ce le revine, astfel încât să poată determina influența deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale și, pe de altă parte, care să asigure stabilitatea impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii.

În jurisprudența sa, CCR a considerat neconstituționale derogările de la principiul previzibilității legislative în materie fiscală, iar în această situație (de modificare a Codului fiscal al art. 4) în sensul instituirii unei noi excepții de la principiul previzibilității legislative în materie fiscală este de natură să afecteze principiul constituțional al principiului legalității și securității juridice.

Vezi mult mai detaliat în documentul de mai sus.

În legătură cu un alt punct, ei bine acela a fost eliminat în varianta oficială din Monitor.

Ce prevede ordonanța adoptată ieri de Guvern

Ordonanță de Urgență care prevede că nu este nevoie de cele 6 luni pentru: “modificările și/sau completările prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, exclusiv în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit tratatelor Uniunii Europene și regulamentelor subsidiare agreate la nivel european”.

Codul fiscal prevede și faptul că în cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an și vor rămâne nemodificate cel puțin pe parcursul acelui an.

Ei bine, au introdusă excepție și de la acest alineat.

Florin Barbuta • HotNews.ro

Sursă foto: Dreamstime.com