Doi „proprietari” se luptă în instanță cu Primăria Râmnicului. Miza o reprezintă despăgubirile uriașe decise de Tribunalul Vâlcea!

duminică, 26 februarie 2023

 

La finalul anului trecut, în mod cu totul dubios, Tribunalul Vâlcea, prin sentinţa civilă nr. 2376 pronunţată în şedinţa publică din 29 decembrie 2022, a dispus anularea dispoziţiilor primarului nr.685/06.02.2015 şi nr.664/03.02.2015 şi a constatat că reclamanţii contestatori sunt persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii în echivalent.

Instanța a dispus acordarea de despăgubiri pentru imobilele terenuri şi construcţii care au făcut obiectul notificărilor astfel: pentru suprafaţa de 84750 mp în strada Calea lui Traian, pct. Colegiul Tehnic Forestier şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum şi casa în suprafaţă de 163,8 mp edificată in anul 1902 şi casa în suprafaţă de 158,85 mp edificată in anul 1902; pentru suprafaţa de 30044 mp în str.Crişan/str.Libertăţii, precum şi construcţia compusă din 5 camere în suprafaţă de 205 mp, edificată în anul 1933, construcţia pentru camera cazanului cu aburi şi maşină în suprafaţă de 205 mp edificată in anul 1933 şi constructie compusă din 4 camere în curtea fabricii în suprafaţă de 109 mp edificată în anul 1933; pentru suprafaţa de 1000 mp situată în blv. Tudor Vladimirescu nr. 28, precum şi construcţia casa, în suprafaţă de 198,15 mp, edificată în anul 1929. Sentinţa Tribunalulul Vâlcea a fost supusă ulterior apelului, atât de reclamanţi, cât şi de primar, în calitate de pârât.

Procesul de pe rolul Tribunalului Vâlcea trenează de peste 8 ani

Prin cererea de chemare în judecată ce formează obiectul dosarului nr. 965/90/2015 reclamanţii Sandu Marian şi Hanciu Mircea, prin moştenitori Broke Daniela şi Hanciu Teodor Ştefan, în contradictoriu cu primarul municipiului şi Municipiul Rm. Vâlcea au solicitat anularea dispoziţiei primarului nr. 685/06.02.2015 şi restituirea în natură, acolo unde este posibil, fie acordarea măsurilor reparatorii în echivalent acolo unde terenurile sunt ocupate şi construcţiile demolate în ceea ce priveşte imobilele preluate abuziv, respectiv: teren în suprafaţă de cca. 1000 mp şi construcţie casă, construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă compusă din 6 camere şi dependinţe, situate in municipiul Rm.Vâlcea, blv.Tudor Vladimirescu nr.28; teren în suprafaţă de cca. 10.000 mp şi construcţie casă, construită din cărămidă având fundaţie de beton şi acoperită cu ţiglă, situate in Rm.Vâlcea, str.Lenin nr.315, jud.Vâlcea; teren în suprafaţă de cca. 10.000 mp şi construcţie casă - conac, construită din cărămidă acoperită cu ţiglă,compusă din 12 camere şi dependinţe, situate in Rm.Vâlcea, str.Lenin nr.335 (fost 313) jud. Vâlcea; fabrica de cherestea denumită „Dumitru şi Constantin Hanciu”, reprezentată de construcţii, instalaţii, maşinării şi terenul aferent situată în municipiul Rm.Vâlcea, str.Libertăţii (fostă str.Abator, fostă N.Simionescu, fostă 11 Iunie).

Ulterior, prin cererea ce a făcut obiectul dosarului nr. 1186/90/2015 conexat la dosarul nr. 965/90/2015, aceiaşi reclamanţi au solicitat anularea dispoziţiei primarului nr. 664/03.02.2015 privind respingerea notificării nr. 222/2001 depusă în temeiul Legii nr.10/2001 şi au solicitat fie restituirea în natură, fie acordarea măsurilor reparatorii în echivalent pentru imobilele preluate în mod abuziv, respectiv: teren în suprafaţă de 5 ha şi 3 construcţii existente pe acest teren, compuse din 15 camere, imobil situat în Rm. Vâlcea, zona fostului depozit de lemne, în prezent str. Libertăţii, (fostă str.Abator, fostă N.Simionescu, fostă 11 Iunie); teren în suprafaţă de 1000 mp şi construcţie casă compusă din 5 camere şi dependinţe, imobil situat în Rm. Vâlcea, blv.Tudor Vladimirescu nr.28; teren în suprafaţă de 25 ha, arabil şi fâneţe, situat în zona Cetăţuia, Spitalul Nou şi Liceul Silvic şi 60 ha pădure, situat în aceeaşi zonă.

Primăria Râmnicului vrea să-și ia un cabinet de avocatură profesionist

Având în vedere că speţa este una complexă, reclamanţii solicitând terenurile considerate a fi libere din incinta Colegiului Tehnic Forestier (pepinieră şi platformă betonată şi parcul amenajat in curtea acestei unităţi de învăţământ), terenul aferent Spitalului de Urgenta Vâlcea (parcare publică) precum şi terenul pe care este amenajată Direcţia Administrării Domeniului Public, terenuri ce sunt inventariate în domeniul public al municipiului, se consideră ca fiind necesară şi oportună o colaborare cu un avocat specializat care să sprijine Primarul municipiului şi Municipiul Râmnicu Vâlcea, alături de consilierul juridic căruia i s-a repartizat dosarul, în derularea şi soluţionarea acestui litigiu, în calea de atac promovată atât de contestatori cât şi de pârâţi.

La data de 28 februarie 2023, Consiliul Local va aproba proiectul de hotărâre privind achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a primarului municipiului şi a Municipiului Rm. Vâlcea în dosarul nr. 965/90/2015, aflat pe rolul Curţii de Apel Piteşti. Potrivit prevederilor din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea: ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale; consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe