|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

Lansarea proiectului cu titlul “Consolidarea capacităţii unităţii de învăţământ Scoala Gimnaziala, Comuna Ionești, Jud. Valcea în vederea gestionării crizei COVID – 19”, cod SMIS 149191, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 

scoala Ionesti
                                   Comunicat de presă

Data: 16.11.2022

Lansarea proiectului cu titlul

Consolidarea capacităţii unităţii de învăţământ Scoala Gimnaziala, Comuna Ionești, Jud. Valcea în vederea gestionării crizei COVID – 19, cod SMIS 149191, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Şcoala Gimnazială, Comuna Ionești, Județul Vâlcea cu sediul în comuna Ionești, str. Principală, nr. -, județul Vâlcea, deruleaza proiectul Consolidarea capacităţii unităţii de învăţământ Scoala Gimnaziala, Comuna Ionești, Jud. Valcea în vederea gestionării crizei COVID – 19, cod SMIS 149191 finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 10 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Obiectivul Specific (OS) 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.099.795,63 lei (un million, nouăzeci si nouă, șaptesute nouăzeci si cinci lei și șaizeci si trei bani), din care valoare totală eligibilă 1.099.795,63 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU 1.099.795,63 lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 12 luni, respectiv între data 01 Ianuarie 2022 și data 31 Decembrie 2022, aceasta cuprinzând, daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 și diminuarea riscului de infectare cu virusul Sars-Cov-2, prin dotarea Școlii Gimnaziale, Comuna Ionești, Județul Vâlcea cu aparatură medicală, dispozitive și echipamente de protecție individuală și dezinfectanți necesare asigurării unei protecții sanitare și epidemiologice adecvate.

Obiectivul general si scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul urmatoarelor obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2 prin asigurarea necesarului de echipamente de protecție personală pentru elevii și persoanele implicate în activitatea educațională;
  2. Asigurarea necesarului de dezinfectanți pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime desfășurării activitaților didactice și diminuarea raspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2;
  3. Dotarea unității de învățământ Școala Gimnazială Ionești cu dispozitive medicale destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2, conform Anexei 10.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

  1. Activitatea Management de proiect va avea ca rezultat: asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului;
  2. Achizitie echipamente de protecție / dispozitive medicale – Asigurarea măsurilor sanitare și de protecție / achiziția bunurilor și serviciilor va avea ca rezultat: asigurarea dotarilor și echipamentelor necesare în contextul gestionarii crizei COVID 19;
  3. Activitatea Informare si publicitate va avea ca rezultat: asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuala.

Rezultatele contribuie la desfășurarea activității educaționale în condiții de siguranță sanitară și epidemiologică.

Şcoala Gimnazială, Comuna  Ionești

Str. Principală, nr. – , Ionești,  Județul Vâlcea

Tel / fax: 0350 525 135 / 0350 525 135

Mail:   [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 COMUNICAT PRESA LANSARE PROIECT POIM ionesti (1) Untitled

Leave a Response