Judecătoria Horezu l-a condamnat pe fostul primar liberal din Berbești, Vintilă Chelcea, la doi ani de închisoare pentru abuz în serviciu!

duminică, 13 noiembrie 2022

 

Încă din vara acestui an, Judecătoria Horezu l-a condamnat pe fostul primar din Berbești, Vintilă Chelcea la doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. În dosarul nr. 3555/241/2019, instanța din Horezu a pronunțat următoarea soluție: „În baza art.5 C.pen. cu aplicarea Deciziei CCR nr.265/06.05.2014, reţine, în mod global, ca fiind lege penală mai favorabilă, legea nouă. În baza art. 396 alin. 1 şi 2 şi alin. 10 C .pr.pen. condamnă la pedeapsa de 2 ani închisoare pe inculpatul CHELCEA VINTILĂ, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, faptă prev. de art. 13/2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 al.1 C.pen., cu reţinerea art. 75 lit. d C.pen. În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen., cu referire la art. 66 alin. 1 lit. a, b, C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, precum şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiu autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, pedeapsă complementară ce se execută conform art. 68 al.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit. a și b C.pen., pedeapsă ce se va executa în situa?ia revocării sau anulării suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. În baza art.91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare. În baza art. 92 C.pen. stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, care curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. 1 C.pen. impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere se respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vâlcea la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă (nu este cazul); să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin. 2 C.pen. impune condamnatului obligația de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instanței. În baza art.93 alin.3 C.pen. constată imposibilitatea obligării inculpatului de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială şi de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, dată fiind starea de sănătate a inculpatului. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. atrage atenţia condamnatului asupra cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei prev. de art. 96 alin. 1 şi 4 C.pen., respectiv neîndeplinirea cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori a obligaţiilor stabilite de instanţă sau săvârşirea din nou, în cursul termenului de încercare, a unei infracţiuni. Ia act că Primăria oraşului Berbeşti nu s-a constituit parte civilă în cauză. În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 1250 lei aferentă urmăririi penale. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, care se va depune la Judecătoria Horezu, potrivit art. 409-410 C.pr.pen. Prezenta hotărâre se comunică şi Serviciului de Probaţiune Vâlcea”

primar Chelcea pacanele

Din perioada fostului edil Chelcea, Curtea de Conturi a descoperit mai multe nereguli

Pe când era mare „jupân” la Primăria Berbești, Vintilă Chelcea a primit în gestiune aparate telefonice în baza unor contracte de prestari servicii de telefonie mobilă, dar acestea nu au fost înregistrate în evidența contabilă. Primăria Berbești nu a recuperat suma de 40 mii lei, conform Dispoziției de măsuri obligatorii emisă de ANAF - DGRFP Craiova, reprezentând contravaloarea materialelor rezultate din casarea unor utilaje în anul 2013 de către SC Gospodărire Locală Berbești SRL, utilaje care la data valorificării erau proprietatea Primăriei Berbești. S-au constatat două situații în care domeniul public al Primăriei Berbești a fost ocupat în mod nelegal prin construirea unor extinderi la imobile aflate în proprietate sau administrare de către doi agenți economici în condițiile în care nu au deținut contracte de concesiune sau închiriere pentru suprafețele de teren pe care s-au construit extinderile și nici nu au deținut autorizații de construire pentru aceste extinderi. S-au estimat venituri suplimentare totale de 6 mii lei din care 2 mii reprezintă impozit pe clădiri și 4 mii lei redevență. Prin HCL nr.14/26.02.2015, unui contribuabil i-a fost aprobată nelegal scutirea de la plată a taxei pentru autorizația de construire, în valoare de 1 mie lei, urmare demolării și strămutări locuinței în urma lucrărilor miniere, deși pentru ceilalți cetățeni aflați în aceeași situație nu au fost emise astfel de hotărâri. Suma de 1 mie lei reprezintă prejudiciu, având în vedere că dreptul organului fiscal de a cere executarea silită s-a prescris. Curtea de Conturi a identificat la Primăria Berbești un prejudiciu produs bugetului local, în sumă de 2 mii lei, datorită calcului eronat al chiriei datorate de un chiriaș, diferența de chirie necalculată și majorările aferente nefiind încasate în termenul legal de prescripție. S-au calculat, înregistrat în evidența fiscală și urmărit spre încasare în mod eronat impozitele pentru clădiri și pentru teren pentru două roluri nominale unice (6967954 și 10819), în ceea ce privește data edificării construcției și suprafața de teren intravilan. Primăria Berbești a acordat sprijin financiar unor unități de cult în perioada 2019 - 2020 fără aprobarea consiliului local. Din analiza plăților pentru indemnizații de handicap a rezultat faptul că Primăria Berbești a efectuat plăți totale în sumă de 22 mii lei cu această destinație în perioada martie 2019 - iulie 2020 către o persoană decedată. Având în vedere faptul că plățile reprezentând indemnizație de handicap achitate necuvenit au fost efectuate în perioada martie 2019 - iulie 2020, iar recuperarea acestora s-a realizat în 02.06.2021, au fost calculate accesorii în sumă totală de 5 mii lei. Primăria Berbești a efectuat în anul 2015 cheltuieli cu plata indemnizației unui consilier local, după încetarea mandatului, ca urmare a unei condamnări penale. Au fost efectuate plăți în valoare totală de 30 mii lei pentru finanțarea activităților sportive în perioada 2018-2019, fără respectarea tuturor prevederilor legale. Pentru prejudiciul produs au fost calculate accesorii în sumă de 10 mii lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe