|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Consiliul local din Orlești a aprobat implementarea proiectului „Dotarea cu echipamente a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă” 

Cirstina Orlesti

 

Prin Hotărârea nr. 49/2022, Consiliul local al comunei Orlești a aprobat necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiției și implementarea proiectului „Dotarea cu echipamente a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, comuna Orleşti, judeţul Vâlcea”, la valoarea de 158.000 lei. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul proiectului. Primăria comunei Orlești figurează în programul național de investiții „Anghel Saligny” cu două proiecte, în valoare totală de 20,5 milioane de lei: „Modernizare rețea drumuri de interes local, comuna Orlești, județul Vâlcea” (4 milioane de lei); „Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare, comuna Orlești, județul Vâlcea” (16,5 milioane de lei). Din bugetul local, primarul a alocat suma de 430.000 de lei pentru achiziție echipamente de tipul tabletelor școlare precum și a altor echimpamente electronice pentru Școla Gimnazială Orlești. Prin Hotărârea nr. 21/2022, Consiliul local al comunei Orlești a adoptat propunerea înregistrării comunei Orlești în sistemul naţional electronic de plată online, utilizând cardul bancar. Tot din bugetul local, primarul a alocat suma de 200.000 de lei pentru extinderea iluminatului public în comuna Orlești. La finele anului trecut, Primăria Orlești a aprobat implementarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Orlești, judeţul Vâlcea”.

Leave a Response