Abateri financiar-contabile de 4 miliarde lei vechi, descoperite de Curtea de Conturi din perioada fostului edil din Mateești, Valerian Alexie

duminică, 30 octombrie 2022

 

În urma unui control al Curții de Conturi la Primăria comunei Mateești, au fost descoperite nereguli din perioada fostului primar Valerian Alexie, reprezentând abateri financiar-contabile de 4 miliarde de lei vechi aferente anului 2020. În contul 231 ,,Active fixe corporale în curs de execuţie” au fost menținute ilegal obiective de investiții finalizate și recepționate în valoare de 390 mii lei. S-a constatat înregistrarea eronată a unor cheltuieli de natura taxelor datorate către Inspectoratul de Stat în Construcții, direct pe cheltuielile exercițiului bugetar 2020 și nu pe contul de imobilizări corporale în curs de execuție în vederea recuperării cheltuielilor pe seama amortizării contabile.

Fostul primar Valerian Alexie nu a stabilit, inregistrat, urmărit și încasat impozitul pe clădirile deținute de persoanele fizice și juridice în valoare de 7 mii lei la care se adaugă accesorii de 2 mii lei. Valoarea taxei pentru eliberarea autorizațiilor de construire nu a fost stabilită în conformitate cu prevederile Codului fiscal. Cu privire la aspectele legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale entitatii în perioada 2016-2020, s-a constatat că nu a fost calculat, evidențiat și încasat impozitul de teren extravilan persoane fizice și accesorii aferente, în sumă totală de 0,184 mii lei.

S-au plătit din bugetul local două amenzi contravenționale, fără a se recupera de la persoanele răspunzătoare contravaloarea acestora, valoarea abaterii fiind de 2 mii lei, la care se adaugă accesorii în sumă de 1 mie lei. La nivelul Şcolii Gimnaziale Comuna Mateești decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, s-a făcut cu nerespectarea, în totalitate, a prevederilor legale.

La Primăria Mateești s-au efectuat plăți fără legătură cu activitatea instituției, valoarea abaterii fiind de 3 mii lei. Astfel a fost achitată din bugetul local contravaloarea asigurării RCA pentru un mijloc de transport, proprietate a UATC dar cedat pentru folosință unui operator economic de subordonare locală, fără a recupera cheltuiala efectuată de la utilizatorul mijlocului fix, conform prevederilor contractuale. Necalcularea, neînregistrarea și neîncasarea majorărilor de întârziere la nivelul veniturilor bugetare, pentru nerambursarea în termenul legal a împrumutului temporar acordat ordonatorului terțiar de credite din subordine - Serviciul Public de Alimentare cu Apă Mateești. Nu au fost respectate prevederile legale privind constituirea și reținerea garanției de bună execuție aferentă unor angajamente legale (contracte de achiziție publică lucrări și servicii de proiectare). În timpul misiunii de audit a fost corectat soldul contului 231 „Imobilizări corporale în curs de execuție”. A fost calculat impozitul pe terenul extravilan și accesoriile aferente, pentru perioada 2016-2019, în sumă totală de 0,184 mii lei. Debitul calculat a fost înregistrat în evidența tehnic-operativă și s-a întocmit nota de plată care va fi transmisă contribuabilului.

Curtea de Conturi a dispus măsuri dure la Primăria Mateești

Datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în raportul de audit, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Mateești la data 31 decembrie 2020, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată. Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi: stabilirea întregii obligaţii către bugetul local (calculate pentru eșantionul verificat, la suma de 7 mii lei reprezentând valoarea impozitului pe clădiri nestabilit, neînregistrat și neîncasat, la care se adaugă accesorii de 2 mii lei) şi luarea măsurilor de încasare în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală; determinarea întregii obligaţii către bugetul local (stabilite pentru eșantionul verificat, la suma de 1 mie lei reprezentând valoarea taxei pentru eliberarea autorizațiilor de construire nestabilită, neînregistrată și neîncasată) şi luarea măsurilor de încasare în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală; respectarea, de către persoanele cu responsabilități, a tuturor condițiilor și termenelor prevăzute de legislația specifică referitoare la decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat; elaborarea și implementarea unei proceduri operaționale privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă; înregistrarea în contabilitate și încasarea majorărilor de întârziere calculate la nivelul veniturilor bugetare pentru nerambursarea în termenul legal a împrumuturilor acordate, până la data rambursării integrale a împrumutului (luarea măsurilor de recuperare a împrumutului acordat și nerambursat în termenul legal); stabilirea și constituirea garanțiilor de bună execuție în cazul tuturor contractelor de execuție lucrări și de proiectare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a contractelor semnate cu operatorii economici respectivi.

Referitor la prejudiciile constatate cu ocazia misiunii de audit financiar, respectiv: 2 mii lei, reprezentând valoarea amenzilor contravenționale plătite din bugetul local și nerecuperate de la persoanele răspunzătoare (la care se adaugă accesorii în sumă de 1 mie lei), 3 mii lei, reprezentând valoarea plăților fără legătură cu activitatea instituției, Curtea de Conturi a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestuia și luarea măsurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe