|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

Prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, Primăria comunei Malaia este prinsă cu două proiecte, în valoare de 16,7 milioane lei 

dinculescu-e1619500407167

 

Conform listei obiectivelor de investiții finanțate prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, Primăria comunei Malaia este prinsă cu două proiecte: „Sistem alimentare cu apă sat Malaia, comuna Malaia” (6,72 milioane de lei) și „Rețea canalizare menajeră sat Malaia, comuna Malaia” (10 milioane de lei). Consiliul Local al comunei Malaia, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 25.05.2022, a aprobat depunerea proiectului „Eficiență energetică pentru Cămin cultural localitatea Săliștea, comuna Malaia județul Vâlcea” și „Eficiență energetică pentru Complex comercial localitatea Ciungetu, comuna Malaia județul Vâlcea”, în vederea finanțării în cadrul programului Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea maximă eligibilă a proiectelor este în valoare de 1.598.745 lei fără TVA. Comuna Malaia se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice de lucrări, solicitate în etapa de implementare. Primarul localităţii Malaia, Gheorghe Dinculescu avea trei proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării, prin programul „Anghel Saligny” şi anume: extinderea sistemului de apă şi înfiinţarea reţelei de canalizare în satul Ciunget şi satul Malaia, cu o extindere de apă în Malaia. În luna februarie, Primăria comunei Malaia a stabilit acordarea unui premiu în valoare de 2.500 lei, soţilor care împlinesc 50 de ani de la încheierea căsătoriei, pe parcursul anului 2022 şi au stabilit domiciliul pe raza comunei Malaia, începând cu anul 2002. Anul trecut, Consiliul local al comunei Malaia a aprobat cererea de finanțare pentru obiectivul „Sistem alimentare cu apă, sat Malaia, comuna Malaia” în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Leave a Response