|sâmbătă, septembrie 24, 2022
  • Follow Us!

Primăria comunei Orlești are prinse, în programul de investiții „Anghel Saligny” două proiecte, în valoare totală de 20,5 milioane de lei 

Cirstina Orlesti

 

Primăria comunei Orlești figurează în programul național de investiții „Anghel Saligny” cu două proiecte, în valoare totală de 20,5 milioane de lei: „Modernizare rețea drumuri de interes local, comuna Orlești, județul Vâlcea” (4 milioane de lei); „Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare, comuna Orlești, județul Vâlcea” (16,5 milioane de lei). În acest an, Primăria Orlești va demara lucrări de refacere și punere în siguranţă a platformei drumului de exploatare agricolă, punct Crisasca, sat Orlești. Din bugetul local, primarul a alocat suma de 430.000 de lei pentru achiziție echipamente de tipul tabletelor școlare precum și a altor echimpamente electronice pentru Școla Gimnazială Orlești. Prin Hotărârea nr. 21/2022, Consiliul local al comunei Orlești a adoptat propunerea înregistrării comunei Orlești în sistemul naţional electronic de plată online, utilizând cardul bancar. Comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii electronice, nu va depăși 1% din valoarea tranzacției, dar nu va fi mai mare de 30 de lei, în situația în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei. Tot din bugetul local, primarul a alocat suma de 200.000 de lei pentru extinderea iluminatului public în comuna Orlești. La finele anului trecut, Primăria Orlești a aprobat implementarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Orlești, judeţul Valcea”. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Primăria Orlești se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de funcţionare la parametrii proiectati si intretinerea investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată în cadrul proiectului.

 

Leave a Response