|sâmbătă, septembrie 24, 2022
  • Follow Us!

Edilul Ion Vlădulescu va înființa rețea canalizare ape uzate în două sate din Budești și va moderniza mai multe străzi, prin programul Anghel Saligny 

f_350_200_16777215_00_images_banner6_Budesti-Ion_Vladulescu

 

Ion Vlădulescu, primarul comunei Budești, va înființa rețea canalizare ape uzate în satele Racovița și Linia și va moderniza străzi de interes local în satul Budești, prin programul Anghel Saligny. După turnarea primului strat de covor asfaltic pe strada Fermei din satul Budești, s-a lucrat în luna mai la amenajarea șanțurilor de colectare a apei pluviale. Prin hotărârea nr. 25/2022, Consiliul Local al comunei Budeşti a aprobat utilizarea excedentului bugetar aferent anului trecut, în sumă totală de 4,6 milioane de lei, ca sursă de finanţare a secţiunii de dezvoltare, pentru realizarea obiectivelor de investiții: „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în comuna Budeşti, judeţul Vâlcea”, suma de 2.182.000 lei; „Asfaltare şi extindere canalizare menajeră pe strada Fermei, în comuna Budeşti, sat Budeşti, judeţul Vâlcea”, suma de 883.000 lei; „Lucrări de punere în siguranţă a podului peste pârâul Simnic pe drumul Izlaz Barza”, suma de 1.210.000 lei; „Asfaltare drum Valea Racoviței, sat Racovita, comuna Budeşti, judeţul Vâlcea”, suma de 319.559 lei. Începând cu luna martie 2022, un număr de 334 elevi arondați unităților de învățământ de pe raza comunei Budești, beneficiază de programul pilot, „O masă caldă pentru fiecare elev”. „Este un program bine-venit la nivelul unităților școlare, îmi doresc să se deruleze și anul viitor și mai sper ca de acest program să beneficieze cât mai multe unități administrativ teritoriale. Sunt mulțumit și bucuros pentru demararea acestui proiect și îmi doresc, pe viitor, să continuăm acest program benefic pentru copii”, a transmis Ion Vlădulescu, primarul comunei Budești. Consiliul Local al comunei Budeşti, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31 ianuarie 2022, a aprobat devizul general actualizat pentru 3 km la obiectivul de investiţii „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în comuna Budeşti, judeţul Vâlcea”.

Leave a Response