|duminică, octombrie 2, 2022
  • Follow Us!

Cea mai scurtă ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 11 proiecte de hotărâri pe ordinea de zi 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

 

Marți, 30 august 2022, va avea loc ședința Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetului creditelor interne şi a listelor de investiţii pe anul 2022; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei SPORT CLUB MUNICIPAL pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare Colegiul Energetic (Şcoala nr. 2)”; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z şi R.L.U “Construire imobil locuinţe colective D+P+3E+4E retras, amplasament municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ferdinand nr.11”, iniţiator SC Ciogescu SRL; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z şi R.L.U – Plan Urbanistic Zonal Nicolae Bălcescu mun. Râmnicu Vâlcea, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 71 prov., iniţiator Romeo Impex Com SRL; proiect de hotărâre privind aprobarea majorării indemnizaţiei de fidelitate pentru familiile care aniversează 50 de ani de căsătorie; proiect de hotărâre privind organizarea Campionatului Naţional de îndemânare Auto şi a Campionatului Naţional de Super Slalom în perioada 3-4 septembrie 2022, în colaborare cu GT AUTO CLUB SPORTIV şi alocarea de la bugetul local a sumei necesare desfăşurării acestuia; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă al Muncipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2021 – 2030; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. DL671/25.08.1997 pentru terenul în suprafaţă de 13 mp, proprietatea publică a municipiului; proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea nr.20978/29.05.2017; proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului construcţie “Moară Nouă Goranu” şi teren aferent, împreună cu două utilaje Moară Porumb şi Moară Furaje.

Leave a Response