|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Ştefan Bogdan: Consiliul local a aprobat depunerea cererii de finanțare pentru investiția „Construirea de locuințe pentru tinerii din orașul Băbeni” 

stefan bogdan babeni

 

Prin Hotărârea nr. 55/2022, Consiliul Local al oraşului Băbeni a aprobat depunerea cererii de finantare prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru obiectivul de investitii „Construirea de locuințe – NZEB pentru tinerii din orașul Băbeni”. S-a mai aprobat planul integrat de acțiune privind îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru tinerii care provin din grupuri vulnerabile de pe raza orașului Băbeni, precum și cheltuielile eligibile pentru 36 unități locative cu o valoare maximă de 73.405 euro (unitate locativă) proiect tip, în total 2.642.580 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile. În luna mai, Primăria orașului Băbeni a finalizat proiectul în domeniul protecției sociale, cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Capital Uman. Este vorba despre un proiect mare, cu o valoare de 13.744.001 lei, care a cuprins incluziunea socială pentru elevi şi protecţie în tot ceea ce înseamnă asistenţa medicală, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea unor măsuri integrate. În acest proiect au fost trei parteneri: Primăria Băbeni, Asociaţia Nemus şi Şcoala Gimnazială Valea Mare. Consiliul Local al oraşului Băbeni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 aprilie 2022, a aprobat documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Asfaltare Aleea Cilidaru din orașul Băbeni, jud. Vâlcea”, în sumă de 363.881 lei, inclusiv TVA. Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul local al orașului Băbeni, precum și din eventuale alte surse de finanțare. În luna martie, Primăria oraşului Băbeni și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere au semnat protocolul de colaborare pentru elaborarea documentațiilor necesare realizării centurii ocolitoare a orașului.

Leave a Response