|luni, august 15, 2022
  • Follow Us!

Mircia Gutău: Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat proiectul „Construire creşă mică în Ostroveni”, cu finanțare PNRR 

f_350_200_16777215_00_images__2017_mircia-gutau

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 2022, a aprobat proiectul „Construire creşă mică în cartierul Ostroveni”, ce urmează a fi depus la finanţare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, componenta C15 – Educaţie, Investiţia 1 – Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe. S-au mai aprobat cheltuielile aferente proiectului, respectiv valoarea maximă eligibilă de 9.988.916 lei fără TVA, precum şi suportarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ce pot apărea pe parcursul implementării proiectului. Rata de finanţare în cazul investiţiei Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe aferente Componentei 15 – Educaţie este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetului alocat. În afara cheltuielilor eligibile ale proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar.

Proiectele pot fi depuse spre finanţare de către UAT-uri în mod individual sau prin structura de implementare, în limita bugetului disponibil prealocat. Pentru Operaţiunea 2 sunt eligibile doar proiectele din cadrul PNCIPS aflate în achiziţie publică sau cu contract de execuţie semnat. Obiectivul acestei investiţii este de a creşte capacitatea sistemului de învăţământ, pentru serviciile de educaţie timpurie antepreşcolară, prin construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe. Cele 110 creşe vor deservi aproximativ 4.500 de copii, cu prioritate cei din comunităţi marginalizate şi grupurilor vulnerabile.

Solicitanţii din cadrul apelului de proiecte, vor trebui să îndeplinească următoarele criterii: să facă dovada existenţei unei strategii la nivel local de dezvoltare a acestor servicii; să deţină o dovadă conform căreia este necesară construirea unei creşe în funcţie de numărul copiilor cu vârsta până în 3 ani raportat la capacitatea de cuprindere a serviciilor existente pe o rază de maximum 2-3 km; să facă dovada unui număr de cereri din partea părinţilor, nesoluţionate, pentru acest tip de servicii (cel puţin 50); să deţină sau să realizeze o analiză a nevoilor, ţinând seama de nevoile specifice ale comunităţilor marginalizate; clădirile nou construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puţin 20% mai mic decât cerinţa pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naţionale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanţă energetică; asigurarea terenului necesar situat în intravilan – Terenul pe care se va amplasa proiectul tip trebuie să fie liber de sarcini şi în proprietatea unităţii administrative în raza căreia se realizează investiţia.

Prin proiectul Construire creşă mică în cartierul Ostroveni, se propune realizarea unei creşe mici conform proiect tip elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru maxim 4 grupe, respectiv pentru maxim 40 de copii, amplasată în strada Ostroveni nr. 166-168, pe terenul proprietatea publică a municipiului, având suprafaţa totală de 3370 mp.

Leave a Response