|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

Lista obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării in județul Valcea, prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” 

descărcare

Lista obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, a fost finalizată  județul Valcea și este publicată pe pagina ministerului.

Astfel, au fost finalizate și listele cu obiectivele de investiții ce vor fi realizate in Vâlcea.

În județul Vâlcea, din totalul celor 163 solicitări, ministerul va finanța 119 obiective, în valoare totală de 1.378.779.511,12 lei, reprezentând aproximativ 52% din cuantumul tuturor solicitărilor pentru acest județ.

Prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, asigură serviciile de bază în localități (apă, rețele de canalizare și de gaze) și reabilitează drumurile și podurile. Ministerul a publicat, la începutul lunii mai, criteriile de prioritizare a proiectelor care vor primi finanțare, din bugetul total al programului de 65,5 miliarde de lei, dar și lista sumelor repartizate pe județe, iar, până la termenul de depunere a solicitărilor, autoritățile au depus cereri în valoare totală de 137 de miliarde de lei.

LISTA completă poate fi vizualizată aici

LISTA
obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
Nr. crt. ID Tip U.A.T. U.A.T. Denumire obiectiv de investiții Sume alocate de la bugetul de stat
2022-2028 (lei)
Total județ Vâlcea 1,378,779,511.12
1 10336 comună Alunu Reabilitare uzina de apă și extindere sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Alunu, județul Vâlcea 23,681,728.13
2 12530 comună Amărăști Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Amărăști, județul Vâlcea 18,000,000.00
3 4788 oraș Băbeni Reabilitare drumuri și străzi în satul aparținător Români din orașul Băbeni, județul Vâlcea 5,857,438.55
4 5000 oraș Băbeni Reabilitare drumuri și străzi în satele aparținătoare Bonciu, Capu Dealului,Tătărani, Valea Mare și Pădurețu din orașul Băbeni, județul Vâlcea 4,676,466.19
5 10803 oraș Băbeni Reabilitare drumuri și străzi în localitatea componentă Băbeni din orașul Băbeni, județul Vâlcea 3,889,658.53
6 11964 oraș Băile Olănești Modernizare pod și străzi de interes local în orașul Băile Olănești, județul Vâlcea 14,209,084.68
7 12317 oraș Bălcești Sistem integrat extindere – sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare ape uzate în orașul Bălcești, județul Vâlcea 36,542,019.43
8 9731 comună Bărbătești Asfaltare drumuri de interes local în comuna Bărbătești, județul Vâlcea 8,451,865.44
9 9748 comună Bărbătești Asigurarea scurgerii apelor prin șanturi betonate pe DJ 646E, comuna Bărbătești, județul Vâlcea 6,048,134.56
10 9769 comună Bărbătești Reabilitare conductă alimentare cu apă, strada Băltăreț, satul Bărbătești, județul Vâlcea 2,301,425.29
11 2122 oraș Berbești Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în orașul Berbești, județul Vâlcea 26,107,253.13
12 6597 oraș Berbești Asfaltare drum Amzulești, oraș Berbești, județul Vâlcea și asfaltare DC 135 Valea Mare, oraș Berbești, județul Vâlcea 7,000,000.00
13 2601 comună Berislăvești Înființare rețea de canalizare menajeră în comuna Berislăvești, județul Vâlcea 15,000,000.00
14 9586 comună Berislăvești Modernizare drumuri comunale și de interes local în comuna Berislăvești, județul Vâlcea 8,391,605.68
15 10046 comună Boișoara Modernizare rețele hidroedilitare, comuna Boișoara, județul Vâlcea 13,307,771.73
16 13025 oraș Brezoi Construire drum de legătură Brezoi – Drăgănești 20,000,000.00
17 2622 comună Budești Modernizare străzi de interes local în sat Budești, comuna Budești, județul Vâlcea 6,625,708.63
18 2624 comună Budești Înființare rețea canalizare ape uzate în satele Racovița și Linia, comuna Budești, județul Vâlcea 13,439,216.02
19 7713 comună Bujoreni Modernizare drumuri locale și construire poduri peste pârâul Muereasca și peste pârâul Valea Bujorencii, în comuna Bujoreni, județul Vâlcea 20,000,000.00
20 1630 comună Bunești Reabilitare și modernizare drumuri locale în comuna Bunești, județul Vâlcea 14,500,000.00
21 11454 comună Câineni Rețele hidroedilitare, comuna Câineni, județul Vâlcea 27,000,000.00
22 oraș oraș Călimănești Extindere, reabilitare și modernizare rețea apă potabilă și canalizare în orașul Călimănești, județul Vâlcea 34,118,774.86
23 5177 comună Cernișoara Modernizarea rețelei de drumuri locale în comuna Cernișoara, județul Vâlcea 14,500,000.00
24 3820 comună Costești Reabilitare și extindere rețea distribuție cu apă potabilă în comuna Costești, județul Vâlcea 7,565,488.91
25 12446 comună Crețeni Extindere rețea canalizare în comuna Crețeni, județul Vâlcea 9,911,293.33
26 12120 comună Dăești Modernizare drumuri de interes local, comuna Dăești, județ Vâlcea 5,914,229.48
27 12879 comună Dăești Extindere infrastructură de apă și apă uzată în comuna Dăești 939,810.00
28 12075 comună Dănicei Modernizare drumuri locale în comuna Dănicei, județul Vâlcea 10,000,000.00
29 6584 comună Diculești Modernizare drumuri de interes local în satele Băbeni – Oltețu, Budești și Diculești, comuna Diculești, județul Vâlcea 10,000,000.00
30 10651 municipiu Drăgășani Modernizare drumuri de interes local în cartierul Zlătărei, municipiul Drăgășani, județul Vâlcea 14,111,700.00
31 4503 comună Drăgoești Lucrări de modernizare străzi pe o lungime de 3,85 km în comuna Drăgoești, județul Vâlcea 9,132,952.50
32 4297 comună Fârtățești Asfaltare drumuri comunale și sătești, în comuna Fârtățești, județul Vâlcea 13,341,491.10
33 13060 comună Făurești Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Făurești, județul Vâlcea 17,665,933.37
34 5437 comună Frâncești Înființare rețea de canalizare și statie de epurare ape uzate în comuna Frâncești, județul Vâlcea 20,000,000.00
35 6191 comună Galicea Înființare sistem de canalizare în satele Brătia din Vale, Cocoru și înființare stație de epurare pentru satele Cremenari, Brătia din Deal, Brătia din Vale și Cocoru din comuna Galicea, județul Vâlcea 15,000,000.00
36 6244 comună Galicea Asfaltare drumuri de interes local în comuna Galicea, județul Vâlcea 10,423,397.38
37 5149 comună Ghioroiu Asfaltare drumuri de interes local în comuna Ghioroiu, județul Vâlcea 10,000,000.00
38 12852 comună Glăvile Extindere rețea de apă și canalizare în comuna Glăvile, județul Vâlcea 13,961,711.50
39 12884 comună Glăvile Modernizare drumuri comunale în comuna Glăvile, județul Vâlcea 10,000,000.00
40 4329 comună Golești Înființare sistem de canalizare menajeră în comuna Golești, județul Vâlcea 15,000,000.00
41 7916 comună Grădiștea Modernizare drumuri de interes local în comuna Grădiștea, județul Vâlcea 13,196,886.05
42 3952 comună Gușoeni Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Gușoeni, județul Vâlcea 18,000,000.00
43 2744 oraș Horezu Reabilitare străzi în orașul Horezu, județul Vâlcea 13,010,588.27
44 13150 comună Ionești Modernizare DC103A, L= 1080m, comuna Ionești, județul Vâlcea 3,997,989.00
45 4423 județ Judeţul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea Reabilitare şi modernizare DJ703L Jiblea Veche (DJ703G) – Dăeşti – Sâmbotin – Fedeleşoiu (DJ703F) 20,877,003.80
46 4429 județ Judeţul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea Reabilitare şi modernizare DJ703H limită jud.  Argeș – Perișani – Titești – Boișoara – Câineni (DN7) 119,122,996.20
47 5237 comună Lăcusteni Reabilitare și modernizare drumuri Lăcustenii de Jos și Contea 10,000,000.00
48 9850 comună Lăcusteni Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare menajeră pe străzile : Inelului, Herăști și Mirioara din comuna Lăcusteni, județul Vâlcea 1,699,267.67
49 7173 comună Lădești Reabilitare drumuri comunale și sătești în comuna Lădești, județul Vâlcea 9,231,675.37
50 10538 comună Lădești Extindere rețea de canalizare în comuna Lădești, județul Vâlcea 9,306,975.93
51 6000 comună Laloșu Înființare rețea de apă uzată (canalizare și stație de epurare) în comuna Laloșu, județul Vâlcea 15,000,000.00
52 7099 comună Lăpușata Asfaltare drumuri comunale și sătești în comuna Lăpușata, jud. Vâlcea 10,000,000.00
53 12274 comună Livezi Extindere rețea alimentare cu apă pentru satele Părăușani și Pleșoiu, comuna Livezi, județul Vâlcea 3,306,260.72
54 1417 comună Lungești Asfaltare drumuri (ulițe) de interes local, comuna Lungești, județul Vâlcea 14,488,233.63
55 12831 comună Măciuca Înființare sistem de canalizare menajeră în satele Ștefănești, Zăvoieni, Măldărești, Măciuceni, Bocșa, Oveselu, Botorani, Popești și Ciocănari, din comuna Măciuca, județul Vâlcea 10,000,000.00
56 10997 comună Mădulari Prima înființare de rețea canalizare și extindere de apă în comuna Mădulari, județul Vâlcea 15,876,980.01
57 5882 comună Malaia Sistem alimentare cu apă sat Malaia, comuna Malaia 6,725,761.91
58 5929 comună Malaia Rețea canalizare menajeră sat Malaia, comuna Malaia 10,000,000.00
59 5841 comună Măldărești Asfaltare și modernizare drumuri în comuna Măldărești, județul Vâlcea 4,586,317.44
60 10737 comună Măldărești Reabilitare și modernizare drum comunal DC140 în comuna Măldărești, județul Vâlcea 3,670,865.96
61 12999 comună Măldărești Amenajare urbanistică cu trotuare, accese, podețe și rigole pentru colectare apă pluvială în comuna Măldărești, județul Vâlcea 1,742,816.60
62 8234 comună Mateești Extindere rețele de canalizare menajeră în comuna Mateești, județul Vâlcea 15,000,000.00
63 11359 comună Mateești Lucrări de construire poduri peste pârâul Tărâia, în punctele ”La Honcioiu” și ”Titi Negrea”, comuna Mateești, județul Vâlcea” 2,606,566.38
64 11423 comună Mateești Lucrari de refacere poduri, podețe și punti pietonale, “Punctul Iristea”, “Punctul Anghelești”, “Punctul la Enciu” și “Punctul la Iriza” în comuna Mateești, județul Vâlcea 2,465,000.00
65 11824 comună Mihăești Modernizare drumuri de interes local în comuna Mihăești, județul Vâlcea 13,347,927.51
66 12029 comună Mihăești Amenajare trotuare și piste de biciclete la DN64, sat Stupărei, comuna Mihăești 4,795,693.00
67 11794 comună Milcoiu Modernizare drumuri de interes local (străzi comunale), comuna Milcoiu, județul Vâlcea – rest de executat 5,357,786.94
68 13031 comună Mitrofani Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvorașu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea 7,257,226.66
69 9198 comună Muereasca Modernizare rețea de drumuri comunale în comuna Muereasca, județul Vâlcea 8,350,816.77
70 9891 comună Nicolae Bălcescu Asfaltare drumuri comunale în comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea 8,895,485.47
71 7760 oraș Ocnele Mari Reabilitare și modernizare străzi în orașul Ocnele Mari 14,500,000.00
72 10083 comună Olanu Construire pod peste pârâul Ursanca, sat Nicolești, comuna Olanu 2,988,368.26
73 10147 comună Olanu Extindere rețea  apă și canalizare în comuna Olanu 27,000,000.00
74 4358 comună Orlești Modernizare rețea drumuri de interes local, comuna Orlești, județul Vâlcea 3,999,720.43
75 8719 comună Orlești Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare, comuna Orlești, județul Vâlcea 16,513,526.01
76 9344 comună Oteșani Realizare racorduri și bransamente, comuna Oteșani, județul Vâlcea 16,647,986.22
77 7407 comună Păușești Modernizare drumuri de interes local în comuna Păușești, județul Vâlcea 9,439,285.22
78 4673 comună Păusești-Măglași Modernizare drumuri de interes local în comuna Păușești-Măglași, județul Vâlcea 10,502,867.84
79 5607 comună Păusești-Măglași Reabilitare drumuri de interes local L= 4,9 km în comuna Păușești-Măglași, județul Vâlcea 3,997,132.16
80 10241 comună Perișani Modernizare străzi în comuna Perișani, jud. Vâlcea 14,128,679.16
81 12008 comună Pesceana Înființare rețea de canalizare în comuna Pesceana, județul Vâlcea 10,000,000.00
82 12057 comună Pietrari Modernizarea drumurilor comunale clasate DC151 și DC153 și a drumurilor publice din interiorul localității în satele Pietrari și Pietrarii de Sus, în comuna Pietrari, județul Vâlcea 14,500,000.00
83 2952 comună Popești Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Popești, județul Vâlcea 14,500,000.00
84 12822 comună Prundeni Modernizare drumuri de interes local în comuna Prundeni, județul Vâlcea 2,923,505.04
85 2881 comună Racovița Reabilitare drumuri comunale în comuna Racovița, județul Vâlcea 3,114,475.33
86 3197 comună Racovița Modernizare drumuri sătești în comuna Racovița, județul Vâlcea 6,885,524.67
87 10260 municipiu Râmnicu Vâlcea Amenajare sens giratoriu intersecția Calea lui Traian cu str. Posada 4,678,478.66
88 10298 municipiu Râmnicu Vâlcea Arteră de circulație între Splaiul Independenței și strada Morilor inclusiv pod peste râul Olănești 5,756,413.28
89 10335 municipiu Râmnicu Vâlcea Arteră de legatură str. Matei Basarab – Lacul Nord – b-dul Republicii – str. Nicolae Titulescu 25,249,432.87
90 10355 municipiu Râmnicu Vâlcea Arteră de circulație între Splaiul Independenței și strada Corneliu Tamaș 2,644,919.94
91 10372 municipiu Râmnicu Vâlcea Amenajare sens giratoriu strada Copăcelu, km. 189+700 4,670,755.25
92 1859 comună Roești Reabilitare şi extindere sistem de canalizare menajeră, comuna Roeşti, judeţul Vâlcea 4,949,175.70
93 9427 comună Roșiile Modernizare drumuri de interes local, comuna Roșiile, județul Vâlcea 5,711,739.29
94 11938 comună Runcu Înființare sistem de apă potabilă și sistem de canalizare cu stație de epurare, în satul Valea Babei, comuna Runcu, județul Vâlcea 5,906,926.27
95 450 comună Sălătrucel Modernizare și reabilitare DC13A Pătești – Seaca, comuna Sălătrucel, județul Vâlcea 12,349,529.06
96 6758 comună Sinești Înființare rețea de canalizare și statie de epurare în comuna Sinești, județul Vâlcea 15,000,000.00
97 9714 comună Șirineasa Asfaltare drumuri sătești și ulițe comunale Șirineasa, județul Vâlcea 9,832,462.45
98 5413 comună Slătioara Modernizare drumuri de interes local în comuna Slătioara, județul Vâlcea – etapa I 4,160,866.10
99 6094 comună Slătioara Modernizare drumuri de interes local în comuna Slătioara, județul Vâlcea – etapa II 7,791,760.86
100 10544 comună Stănești Extindere sisteme de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în comuna Stănești, judetul Vâlcea 16,463,260.69
101 11472 comună Ștefănești Reabilitare și modernizare drumuri de interes local și construire pod peste pârâul Dâlga, comuna Ștefănești, județul Vâlcea 3,998,604.61
102 2662 comună Stoenești Asfaltare drumuri sătești în lungime totală de 11.100m în comuna Stoenești, județul Vâlcea 14,500,000.00
103 6314 comună Stoilești Modernizare drumuri de interes local și construire poduri în satele Giuroiu și Malu, comuna Stoilești, județul Vâlcea 14,500,000.00
104 1948 comună Stroești Înființare rețea canalizare în comuna Stroești, județul Vâlcea 15,000,000.00
105 5847 comună Șușani Reabilitare, modernizare gospodărie de apă și extindere front de captare apă în comuna Șușani, județul Vâlcea 11,144,896.73
106 13147 comună Șușani Modernizare drumuri de interes local în comuna Șușani, județul Vâlcea 10,438,986.62
107 11576 comună Sutești Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satul Boroșești, comuna Sutești, județul Vâlcea 7,474,755.01
108 11585 comună Sutești Modernizare drumuri de interes local și trotuare în comuna Sutești, județul Vâlcea 4,729,744.75
109 11575 comună Tetoiu Drumuri comunale interioare comuna Tetoiu – asfaltare 4,871,952.00
110 11601 comună Tetoiu Branșamente și racorduri la rețeaua publică de apă și canalizare în comuna Tetoiu, județul Vâlcea 8,642,914.33
111 6699 comună Titești Reabilitare și modernizare drumuri în comuna Titești, jud. Vâlcea 3,999,259.33
112 9950 comună Tomșani Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Tomșani, județul Vâlcea 10,563,538.70
113 6891 comună Vaideeni Asfaltare DC137 și DS Băluțarilor în comuna Vaideeni, județul Vâlcea 7,830,173.06
114 8862 comună Vaideeni Asfaltare străzi de interes local în comuna Vaideeni, județul Vâlcea 6,669,826.94
115 2295 comună Valea Mare Asfaltare străzi și ulite de interes local în comuna Valea Mare, L= 10,9 km, județul Vâlcea, rest de executat 11,232,539.96
116 4209 comună Vlădești Consolidare și modernizare drumuri de interes local în comuna Vlădești, județul Vâlcea 3,998,358.81
117 6089 comună Voineasa Extindere rețea de canalizare menajeră în stațiunea turisitică Voineasa, comuna Voineasa, județul Vâlcea 9,785,378.29
118 10108 comună Voineasa Asfaltare străzi și drumuri de interes local în comuna Voineasa, județul Vâlcea și construire punte din beton armat peste râul Lotru 9,971,966.46
119 12025 comună Zătreni Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Zătreni, județul Vâlcea 4,086,545.05

Leave a Response