|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

Încă o promisiune onorată a primarului Gutău. Terenul de lângă gara Râmnicului va fi luat în chirie de la CFR pentru a fi amenajat ca parc 

f_350_200_16777215_00_images_banner1_gutau_mesaj_2020_1

 

La inițiativa primarului Mircia Gutău, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 15 iulie 2022, a aprobat închirierea unor suprafețe de teren de la Compania Națională de Căi ferate CFR SA, cu destinația „Amenajare parc și întreținere curentă”, după cum urmează: terenul în suprafață de 1622 m.p. situat de la km 292+392,30 până la km 292+515,00, pe partea stângă a liniei CF Piatra Olt – Râmnicu Vâlcea (linia directă a stației); terenul în suprafață de 200 mp, situat de la km 292+521,40 până la km 292+543,60, pe partea stângă a liniei CF Piatra Olt – Râmnicu Vâlcea (linia directă a stației). Perioada de închiriere a terenurilor este de minim 5 ani, cu posibilitate de prelungire, iar prețul de închiriere este de 0,07 lei/mp/lună fără TVA.

Prin adresele nr. 5733/10.02.2022 şi nr. 7775/22.02.2022 Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a solicitat CFR şi Sucursalei Regionale CF Craiova identificarea unei modalităţi legale privind acordarea unui drept de folosinţă/administrare, municipiului Râmnicu Vâlcea, asupra unor suprafeţe de teren aflate în proprietatea publică şi privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare a unor spaţii verzi (parcul delimitat la sud de strada Gib Mihăescu, la vest de strada Maior V. Popescu şi la nord de clădirile aferente Gării CF Rm. Vâlcea), precum şi aleilor pietonale situate de-a lungul liniei de cale ferată Piatra Olt – Rm. Vâlcea. Solicitările mai sus menţionate au fost iniţiate urmare a faptului că zona aferentă gării din municipiul Râmnicu Vâlcea, situată în zona centrală, reprezintă o zonă de interes atât pentru locuitorii municipiului cât şi pentru cetăţenii care tranzitează municipiul, iar dezvoltarea turismului a reprezentat şi reprezintă în continuare una din priorităţile autorităţii publice locale, astfel încât se impune ca această zonă să fie reabilitată în concordanţă cu aspectul urbanistic general al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Urmare a acestor demersuri, Compania Naţională de Căi Ferate a comunicat că în baza Documentului de Avizare al Consiliului Tehnico-Economic al Sucursalei Regionale CF Craiova a fost aprobată închirierea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă totală de 1954 m.p., ce constituie infrastructura feroviară privată, proprietatea CNCF CFR SA, parte din imobilul Staţia CF Rm. Vâlcea trup II, km CF 292+387 – km CF 292+668, partea stângă, nr. cadastral 46290, înscris în Cartea Funciară 46290, cu destinaţia de „Amenajare parc şi întreţinere curentă”, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.

Totodată, Compania Naţională de Căi Ferate a solicitat primăriei să le comunice acceptul cu privire la demararea procedurii de negociere directă în vederea perfectării contractului de închiriere, iar cu adresa nr. 27775/27.06.2022, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea şi-a exprimat acordul, solicitând draftul contractului de închiriere.

Leave a Response