|vineri, august 19, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local al comunei Malaia a aprobat depunerea a două proiecte, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență 

Dinculescu Malaia

 

Consiliul Local al comunei Malaia, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 25.05.2022, a aprobat depunerea proiectului „Eficiență energetică pentru Cămin cultural localitatea Săliștea, comuna Malaia județul Vâlcea” și „Eficiență energetică pentru Complex comercial localitatea Ciungetu, comuna Malaia județul Vâlcea”, în vederea finanțării în cadrul programului Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea maximă eligibilă a proiectelor este în valoare de 1.598.745 lei fără TVA. Comuna Malaia se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice de lucrări, solicitate în etapa de implementare. Primarul localităţii Malaia, Gheorghe Dinculescu are trei proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării, prin programul „Anghel Saligny” şi anume: extinderea sistemului de apă şi înfiinţarea reţelei de canalizare în satul Ciunget şi satul Malaia, cu o extindere de apă în Malaia. „Cu toate acestea nu văd sumele alocate, iar şanse mari nu sunt să ni se finanţeze proiectele. Totuşi, sper să fie o repartizare a fondurilor echitabilă, să prindem finanţare pentru toate aceste proiecte de apă şi canalizare, fiindcă sunt extrem de importante pentru localitate. Sunt totuşi dezamăgit fiindcă de doi ani ne uităm la poarta ministerelor unde avem depuse proiectele”, a precizat primarul Gheorghe Dinculescu. În luna februarie, Primăria comunei Malaia a stabilit acordarea unui premiu în valoare de 2.500 lei, soţilor care împlinesc 50 de ani de la încheierea căsătoriei, pe parcursul anului 2022 şi au stabilit domiciliul pe raza comunei Malaia, începând cu anul 2002. Anul trecut, Consiliul local al comunei Malaia a aprobat cererea de finanțare pentru obiectivul „Sistem alimentare cu apă, sat Malaia, comuna Malaia” în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Leave a Response