|luni, august 15, 2022
  • Follow Us!

Valcea, rezultate de exceptie la Bacalaureat: 9 candidaţi au obţinut media 10! Judetul este pe locul 3 la nivel naţional! 

ICC82n-ce-orasCCA6e-sunt-cele-mai-slabe-licee.-Nimeni-nu-a-reusCCA6it-saCC86-promoveze-examenul-de-bacalaureat-aici-840x500

Informare privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2022

Ministerul Educației a publicat astăzi, 27 iunie, pe site-ul dedicat bacalaureat.edu.ro, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

În județul Vâlcea, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 76,16%, peste cea de la nivel naţional, aceasta fiind de 73,3%.

Anul trecut, în județul Vâlcea, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) a fost de 69,12%.

Au promovat 1763 de candidați, dintr-un total de 2315 candidați prezenți.

9 candidaţi au obţinut media 10, poziţionând judeţul nostru pe locul 3 la nivel naţional. Cele 9 medii de 10 au fost obţinute de elevi de la:

– Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea – 6 elevi;

– Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea – 3 elevi.

 

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

  • 76 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
  • 124 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului;
  • 111 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

 

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 27 iunie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice, la centrul de examen sau prin email la adresa anunţată. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 01 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

 

Biroul de informare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea

Leave a Response