|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Edilul Florinel Constantinescu a finalizat proiectul „Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în oraşul Călimăneşti” 

primar Constantinescu Calimanesti

 

Încă din luna aprilie, primarul Florinel Constantinescu a finalizat proiectul „Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”. Finanțarea nerambursabilă a fost de 11.173.307 lei, din care valoarea contribuției europene (FEADR) – 9.691.133 lei și valoarea contribuției din bugetul naţional – 1.482.173 lei. Prin implementarea acestui proiect, orașul Călimănești are un sistem inteligent de monitorizare, dispecerizare, comandă şi diagnoză, care permite în timp real accesul la parametrii de funcţionare ai reţelei. Astfel, au fost montate: 1835 corpuri de iluminat cu led, 24 puncte de aprindere pentru alimentarea și telegestionarea iluminatului public, un sistem de telegestiune, 348 stâlpi noi de iluminat public și 25 panouri fotovoltaice. În ultimii doi ani, primarul orașului Călimănești, Florinel Constantinescu, a reabilitat termic 7 blocuri de locuințe. În luna februarie, Consiliul local al oraşului Călimăneşti a aprobat bugetul local al oraşului Călimăneşti pentru anul 2022, în valoare totală de 73,16 milioane de lei. Prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, Primăria Călimănești a depus anul trecut proiectul „Extindere, reabilitare şi modernizare reţea de apă potabilă şi canalizare în oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”, la valoarea de 36 milioane de lei. În schimb, prin Hotărârea nr. 81/2021, Consiliul Local al oraşului Călimăneşti a aprobat cererea de finanţare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea” tot prin programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, la valoarea de 35 milioane de lei cu TVA. În acest mandat, primarul Florinel Constantinescu are în vedere dezvoltarea zonei Seaca. Proiectul constă în aducţiunea de apă geotermală şi amenajarea unui complex de agrement în această zonă.

Leave a Response