|joi, august 11, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local din Râmnic, convocat să adopte mai multe propuneri privind proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

 

Joi, 30 iunie, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2022; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului unităţii de învăţământ cu personalitate juridică “Creşa Râmnicu Vâlcea” pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, actualizat, pentru obiectivul de investiţii “Amenajare locuinţe sociale zona Ostroveni”; proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului de muzică electronică “Deep Forest Fest”, ediţia a III-a, în perioada 29 – 31 iulie 2022, pe platoul Feţeni, în colaborare cu societatea DEEP FOREST FEST SRL şi suportarea de la bugetul local a sumei necesare desfăşurării acestuia; proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului moto “Ride The Vibe”, Ediţia a-II-a, în municipiul Râmnicu Vâlcea – Platoul Feţeni, în perioada 1 – 3 iulie 2022 şi suportarea de la bugetul local a sumei de 30.000 lei, pentru desfăşurarea acestuia; proiect de hotărâre privind ajustarea preţului de vânzare a compostului produs la Staţia de Compost Râureni din cadrul Direcţiei Administrării Domeniului Public; proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Vâlcea”; proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Vâlcea”, a terenurilor pentru construcţia/extinderea investiţiilor aferente acestuia; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor serviciilor de apă şi de canalizare (Strategia de tarifare) aferent “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţul Vâlcea”; proiect de hotărâre privind participarea UAT Râmnicu Vâlcea la cofinanţarea “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Vâlcea”; proiect de hotărâre privind achiziţionarea prin cumpărare a două imobile terenuri în vederea realizării unui bazin de înot; proiect de hotărâre privind completarea Listei parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/08.02.2022 privind completarea şi modificarea Anexei nr.7.3 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217/18.09.2020 – “Amenajarea, organizarea şi administrarea parcărilor cu plată”; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.07.2022; proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 175/31.05.2022; proiect de hotărâre privind prelungirea temporară a contractului pentru închirierea unei camere situată în ap.42, scara A, bloc B14, strada Mihai Eminescu nr.26; proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel a terenului în suprafaţă de 860 m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 54840; proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelului de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, respectiv iulie – septembrie 2022.

Leave a Response