|sâmbătă, iunie 25, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat noul tarif de distanţă maximal pentru serviciul în regim taxi, la 4 lei/km 

de-anul-viitor-mai-putine-taxiuri-in-brasov-0

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2022, a decis ca, începând cu data de 01 iunie 2022, să modifice tariful de distanţă maximal pentru executarea serviciului public de transport local de persoane în regim taxi la 4 lei/km. Tariful de distanţă utilizat de transportatorii autorizaţi va fi stabilit prin contractul de dispecerat taxi, încheiat de aceştia cu dispeceratul autorizat. Tariful stabilit prin contractul de dispecerat taxi, se va aplica în condiţiile reglării aparatului de taxat de către societatea autorizată, a aplicării pe portierele din faţă ale autovehiculului care execută serviciul de transport în regim de taxi a înscrisurilor privind valorile tarifelor de distanţă (lei/km) practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte şi a modificării listei tarifelor practicate, aflată în interiorul autovehiculului, vizată de către autoritatea de autorizare.

„Tariful de distanţă reprezintă tariful exprimat în lei/km şi se stabileşte în funcţie de caracteristicile tehnice ale autovehiculului respectiv şi de nivelul confortului oferit. Tariful de distanţă poate fi stabilit pentru timp de zi şi pentru timp de noapte. Tariful de distanţă pe timp de noapte nu poate fi mai mic decât tariful de distanţă pe timp de zi şi nu va fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de zi. Tariful de pornire, exprimat în lei, este egal cu tariful de distanţă aplicat, iar la determinarea tarifului orar, exprimat în lei/oră, se va respecta ca raportul dintre tariful orar, exprimat în lei/oră, şi tariful de distanţă, exprimat în lei/km, să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei de comutare, exprimată în km/oră.

Tariful de distanţă utilizat de către transportatorii autorizaţi nu poate depăşi tariful de distanţă maximal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local, pe baza propunerii fundamentate de către transportatorii autorizaţi, în urma consultării asociaţiilor profesionale reprezentative. Fundamentarea tarifelor de distanţă maximale pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se face, pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianţi, a cheltuielilor de întreţinere-reparaţii şi cu piesele de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum şi pe baza celorlalte elemente de cheltuieli prevăzute în Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 243/03.12.2007.

Astfel, Camera Naţională a Taximetriştilor din România – Filiala Vâlcea a solicitat primăriei majorarea tarifului maximal de distanţă pentru efectuarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 496/28.12.2017, la 5 lei/km. Conform fişei de fundamentare anexată prezentului referat, tariful maximal de distanţă este în valoare de 3,42 lei/km, astfel încât solicitarea de aprobare a tarifului de 5 lei/km este nesusţinută şi apreciem că un tarif maximal de distanţă în cuantum de 4 lei/km acoperă integral cheltuielile din fişa de fundamentare”, se arată în referatul Primăriei Râmnicului.

Leave a Response