Plăți din bugetul local, efectuate de edilul din Bălcești, Constantin Aleca, pentru... lucrări neexecutate sau pentru salarii

luni, 2 mai 2022

 

Conform raportului Curții de Conturi, la Primăria Bălcești au fost identificate plăți efectuate în anul 2020 către Serviciul Comunitar de Utilități Publice Bălcești, în valoare totală de 12 mii lei, în baza unor facturi incorect intocmite, având ca obiect, contravaloare vouchere de vacanță și kit semnătură electronică, articole care nu intrau în obligația directă a Primăriei Bălcești. Respectivele valori trebuiau cuprinse în contravaloarea serviciilor prestate către unitatea administrativ teritorială și decontate ca atare. Urmare verificării cheltuielilor de capital efectuate în anul 2020, la obiectivul de investiții ”Construcție Pod si Punte Pietonală peste Pârâul Pesceana, în Zona Ulicioiu, Oraș Bălcești”, obiectiv finanțat de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), au fost identificate plăți pentru lucrări neexecutate, dar confirmate de către dirigintele de șantier, în valoare de 103 mii lei, pentru care au fost calculate accesorii în valoare de 13 mii lei.

Nivelul veniturilor salariale brute acordate lunar, în perioada verificată, secretarului general și șefului Serviciului Financiar a fost mai mare decât nivelul indemnizației lunare a viceprimarului, valoarea abaterii constatate fiind de 28 mii lei reprezintă venituri salariale nete primite necuvenit de către cei 2 salariați, la care au fost calculate accesorii de 6 mii lei. Urmare verificării cheltuielilor de capital efectuate în anul 2019, la obiectivele de investiții „Modernizare DC 1010, str. Popești, L=240 ml, oras Bălcești, județul Vâlcea” și „Asfaltare străzi în orașul Bălcești, județul Vâlcea” au fost identificate plăți pentru lucrări neefectuate de constructori dar confirmate de către diriginții de șantier ca fiind executate, în valoare de 47 mii lei, pentru care au fost calculate accesorii în valoare de 11 mii lei. Primăria Bălcești nu a înregistrat în evidența contabilă participațiile în valoare de 1 mie lei pe care le deține la patrimoniul altor entități.

La nivelul Primăriei Bălcești au fost evidențiate în mod eronat, în alte conturi decât cele prevăzute de actele normative în vigoare, cheltuielile efectuate pentru lucrări de investiții, extinderi și modernizări ale rețelei de iluminat public stradal, în sumă totală de 157 mii lei. Aceste sume au fost înregistrate în conturile de cheltuieli curente cu bunuri și servicii. Urmare auditării activității Serviciului Comunitar de Utilități Publice (SCUP) Bălcești s-a constatat faptul că au fost întocmite în mod eronat documente justificative reprezentând facturi emise către Primăria Bălcești, pentru lucrări cu buldoexcavatorul administrat de SCUP Bălcești, utilaj care a fost în fapt închiriat unor terți, consecința acestor operațiuni fiind dublarea artificială în situațiile financiare consolidate a cuantumului veniturilor și cheltuielilor cu suma de 27 mii lei. La Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” Bălcești au fost înregistrate eronat în cheltuielile exercițiului financiar obiecte de inventar, achiziționate în anul 2020, în valoare de 33 mii lei.

La nivelul Primăriei Bălcești controlul intern managerial nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind identificate următoarele deficiențe: nu s-a elaborat Programul de dezvoltare a controlului intern; nu au fost identificate și evaluate riscurile aferente activităţilor la nivelul fiecărui compartiment; nu a fost elaborat Registrul riscurilor; conducătorul instituției nu a elaborat raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020. La nivelul Primăriei Bălcești nu a fost stabilit, înregistrat, urmărit si încasat impozit pe clădirile detinute de persoanele fizice în valoare de 11 mii lei, la care se adaugă accesorii de 3 mii lei. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de construire emise de către Primăria Bălcești, nu a fost stabilită în conformitate cu prevederile Codului fiscal, valoarea taxei nestabilite, neînregistrate și neîncasate fiind de 4 mii lei la care se adaugă accesorii de 1 mie lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe