După doi ani, ședințele Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea se mută în sala de ședințe a primăriei

miercuri, 27 aprilie 2022

 

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea a decis convocarea, în şedinţă ordinară, a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 28.04.2022, ora 10.00, în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 31.03.2022; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Filarmonica "Ion Dumitrescu" pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 3 şi nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei; proiect de hotărâre privind includerea obiectivului de investiţii "Extindere reţea de gaze naturale în municipiul Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea" la finanţare prin programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"; proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General Total şi a Devizului General - Buget Local pentru obiectivul de investiţii "Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, mun. Râmnicu Vâlcea, str. Ştirbei Vodă nr. 111 A"; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administraţie la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A; proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului consiliului de administraţie al societăţii Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, a Profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie al societăţii, precum şi a Matricei profilului consiliului de administraţie al societăţii Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A; proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări pentru organele de administrare ale societăţii Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, pentru perioada 2022-2026; proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.500 lei, de la bugetul local, pentru organizarea în Municipiul Râmnicu Vâlcea a Concursului Internaţional de Pian "Irina Şaţchi" şi a primei ediţii a concursului destinat studenţilor/masteranzilor Academic Piano Competitio, în parteneriat cu Asociaţia Culturală "Irina Şaţchi"; proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a evenimentului "eStrada Food Festival" 2022”; proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului artistic dedicat "Zilei de 1 Mai" 2022 şi a bugetului estimat organizării acestuia; proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare şi alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local, în vederea organizării în parteneriat a evenimentului "20 de Ani de Rotary Râmnicu Vâlcea Cozia"; proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a Festivalului "Bucurie în Mişcare", ediţia a VI-a, în perioada 28-29 mai 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentelor dedicate Atestării Documentare a Râmnicului (634 de ani), în perioada 20 - 22 mai 2022 şi aprobarea bugetului estimat organizării acestora; proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului artistic dedicat "Zilei Internaţionale a Copilului" 2022 şi a bugetului estimat organizării acestuia; proiect de hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023; proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Râmnicu Vâlcea la "Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional" - Rabla 2022, în vederea achiziţionării a patru autovehicule electrice noi şi casarea a patru autovehicule aflate în dotare; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. şi R.L.U. - "Construire imobil locuinţe cu servicii la parter şi împrejmuire; alipire două loturi, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, str. Morilor nr. 28 A", iniţiator SC Vila Cava SRL; poiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. şi R.L.U. - "Modificare funcţiune urbanistică - funcţiune de servicii - anexă - magazie depozitare furnire, Mun. Rm. Vâlcea, str. Kalamata nr.10, jud. Vâlcea", iniţiator Dobrin Nicolae; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. şi R.L.U. - "Plan Urbanistic Zonal Nicolae Bălcescu, mun. Rm. Vâlcea, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 71 prov.", iniţiator Romeo Impex Com SRL; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z şi R.L.U. - "Construire spaţii multifuncţionale (locuinţă birouri şi spaţii comerciale) pe strada Rapsodiei nr. 6A, Râmnicu Vâlcea" - iniţiatori Nastalin-Dumitru Liviu şi Nastalin - Dumitru Elena- Mihaela; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - "Construire ansamblu locuinţe colective cu partiu special pentru profesiuni liberale D+P+11Dx, accese, amplasare post trafo, împrejmuire, branşamente utilităţi şi organizare şantier, strada Ferdinand nr. 38D, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea", iniţiator Râmnicu Vâlcea Shopping City SRL; proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile - construcţii din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea obţinerii autorizaţiei de desfiinţare; proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu Asociaţiei "Ajutăm, Integrăm, Dezvoltăm şi Evoluăm" (A.I.D.E.); proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea şi a preţului de facturare a energiei termice către populaţie; proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", să aprobe modificarea şi completarea, prin Act adiţional, a prevederilor referitoare la "Părţile Contractante" din partea "Dispoziţii Generale" din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi mandatarea Preşedintelui Asociaţiei să semneze, în numele şi pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea, Actul Adiţional menţionat; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", pentru aprobrea preţului pentru apă potabilă şi a tarifului pentru canalizare-epurare pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare furnizate de Apavil SA, precum şi modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1/18.11.2008; proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.05.2022; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.05.2022; proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de asistenţă şi reprezentare juridică; proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe