Şedinţă-maraton a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 35 de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi

duminică, 27 martie 2022

 

Joi, 31 martie, se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat la data de 31.12.2021 şi a situaţiilor financiare pe anul 2021 ale municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii prin virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pe anul 2022; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii la societatea Pieţe Prest SA pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind ajustarea taxelor aplicabile de Pieţe Prest SA în pieţele agroalimentare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Judeţul Vâlcea, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive derulate de Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere; proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la Caietul de sarcini, respectiv a Anexei nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local - Programul de transport; proiect de hotărâre privind implementarea unui proiect pilot de utilizare a trotinetelor electrice, prin închiriere în regim de self-service; proiect de hotărâre privind trecerea imobilului - construcţie "PT 12 (G-ral Magheru) - coş fum" din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea obţinerii autorizaţiei de desfiinţare; proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirea finală nr. 11969/17.03.2022, întocmit de Comisia de selecţie pentru recrutarea/selecţia unui membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Pieţe Prest SA şi mandatarea reprezentanţilor municipiului în Adunarea Generală de la această societate pentru numirea unui administrator; proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei, de la bugetul local, pentru organizarea în Municipiul Râmnicu Vâlcea a concursului de pictură "Râmnicul meu", în parteneriat cu Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea şi Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiştilor Plastici; proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei, de la bugetul local, în vederea organizării şi desfăşurării în municipiul Râmnicu Vâlcea, în parteneriat cu Federaţia Română de Handbal, a pregătirii centralizate a echipei naţionale de handbal feminin şi a jocului de calificare a acesteia la Campionatul European de handbal feminin 2022; proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de Colaborare în vederea organizării evenimentului "Zumba for Life", dedicat Zilei Internaţionale a Dansului în data de 29 aprilie 2022, în parteneriat cu Asociaţia "More than a Smile"; proiect de hotărâre privind darea în administrare către Pieţe Prest SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată; proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea a imobilului - construcţii şi teren aferent "Dispensar TBC"; proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, aplicabile pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de mandat al reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea APAVIL; proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru sectoare cadastrale; proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea "Registrului Local al Spaţiilor Verzi din Municipiul Râmnicu Vâlcea" (parcelă nr. cadastral 45789); proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea "Registrului Local al Spaţiilor Verzi din Municipiul Râmnicu Vâlcea" (parcelă nr. cadastral 44260); proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea "Registrului Local al Spaţiilor Verzi din Municipiul Râmnicu Vâlcea" (parcelă nr. cadastral 50251); proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z şi R.L.U - Construire spaţii multifuncţionale (locuinţă birouri şi spaţii comerciale) pe strada Rapsodiei nr. 6A, Râmnicu Vâlcea, iniţiatori Nastalin-Dumitru Liviu şi Nastalin-Dumitru Elena – Mihaela; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z şi R.L.U - Construire clădiri de locuit P+2E şi împrejmuire, str. Căminului nr. 25, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea" iniţiator - Emar Grup SRL; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 2880 m.p. - Lotul nr.13 din terenul aferent Parcului Industrial - Zona Baraj Sud; proiect de hotărâre privind stabilirea mecanismului de recuperare a cotei de participare a Asociaţiilor de Proprietari a 5 (cinci) blocuri, la lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice; proiect de hotărâre privind preluarea unor cheltuieli aferente lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării Asociaţiei Turistice "Descoperă Vâlcea"; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, bloc A, strada Ostroveni nr. 101 A; proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenţi personali şi/sau acordării de indemnizaţii lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea statului defuncţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.04.2022; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii "Ion Dumitrescu" Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, respectiv aprilie - iunie 2022; prezentarea raportului privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2021; prezentarea plângerii prealabile formulată de Sindicatul Naţional Meridian împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2022, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 9392 din 03.03.2022, precum şi a adresei Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea nr.3070/10.03.2022, înregistrată la Primăria municipiului Rm. Vâlcea sub nr. 11065/14.03.2022; prezentarea adresei SC Mihalina SRL, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.7793/22.02.2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe