Primăria Călimănești: În atenția locuitorilor care găzduiesc persoane provenite din zona conflictului armat din Ucraina!

marți, 22 martie 2022

În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, de asigurarea unor utilităţi de primă necesitate pe perioada staţionării temporare.

Conform Hotărârilor nr. 9 și nr. 11 ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, referitoare la spațiile de cazare existente la nivelul județului Vâlcea pentru cazarea cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, intrați în România și care provin din zona conflictului armat din Ucraina, în orașul Călimănești au fost aprobate 3 locații de cazare și asistență umanitară, cu un total de 159 de locuri: Internatul Liceului Tehnologic de Turism Călimănești, Pensiunea Parking Lotrișor și Pensiunea Alis.

În baza art. 12 din Ordonanța de Urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată: (1)Străinul intrat legal pe teritoriul României, precum și persoana care îl găzduiește, au obligaţia să anunţe despre aceasta organul de poliţie competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării și, respective, a găzduirii (2)În situaţia cazării în hoteluri sau în alte amenajări turistice, străinul va îndeplini formalităţile de luare în evidenţă la administraţia locului respectiv care, în termen de 24 de ore, va comunica datele necesare organului de poliţie competent teritorial.

Ulterior, prin Hotărârea de Guvern nr. 336/2022, s-a stabilit și mecanismul de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice.

Astfel, conform art. 1 din H.G. nr. 336/2022, persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit mecanismului prevăzut de prezenta hotărâre.

Pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor, persoanele fizice trebuie să depună în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la Primăria orașului Călimănești, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoţită de:

- o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;

- copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduiți cetăţenii străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina;

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeaşi locuinţă. Cererile depuse după termenul de 3 zile se soluţionează în luna următoare.

Modelul cererii, precum şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale H.G. nr. 336/2022. Mai multe detalii pe site-ul primariei.

În cerere, solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe