Camera Deputaților a aprobat, luni, o modificare a Codului Penal, prin care se incriminează incitarea la violență, ură sau discriminare. Pedeapsa prevăzută este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă - informeaza hotnews.ro

Între circumstanțe este introdusă și apartenenența politică, o prevedere similară fiind în fostul Cod Penal.

Pentru modificare au votat parlamentarii din arcul puterii, USR și AUR fiind împotrivă.

Astfel potrivit noii reglementări, infracțiunea de incitare la violență, ură sau discriminare reprezintă:

  • Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Modificarea a fost operată ca transpunere în legislație a Deciziei cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal.

Prima formă a legii a picat la Curtea Constituțională.

Camera Deputaților este cameră decizională.