|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va prelua cota de 25% aferentă lucrărilor de reabilitare termică a 2 blocuri de locuințe din Troian 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 septembrie 2021, a aprobat preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie în vederea creşterii eficienței energetice a blocurilor din cadrul Asociaţiei Troian, corespunzătoare cotei de 25% ce revine asociaţiei de proprietari, în cuantum de 303.160 lei pentru bloc 1 si 181.778 lei pentru bloc 2. S-a mai aprobat mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Rm. Valcea pentru asigurarea cotei de contributie a asociaţiei de proprietari, după cum urmează: contributia ce revine asociaţiei de proprietari se va achita, în maxim 3 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor; neplata contribuţiei ce revine asociaţiei de proprietari în termenul stabilit, atrage o penalizare asupra sumei datorate în cuantumul stabilit prin acte normative pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local.

Prin adresa nr. 9370/11.03.2021, Asociaţia de Proprietari Troian, solicita plata cotei ce le revine din valoarea de execuţie, eşalonat in termen de trei ani, deoarece situatia financiara a asociaţiei nu le permite achitarea integrala a valorii, la acest moment, avand datorii foarte mari la furnizori. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, la art.14, alin. 1 prevede ca autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, la cererea de finanţare depusă de către asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de contribuţie ce revine proprietarilor sau asociaţiei de proprietari, cu recuperarea sumelor.

Leave a Response