Consiliul Local, convocat să aprobe realizarea a circa 20 de investiții importante pentru municipiul Râmnicu Vâlcea

duminică, 24 octombrie 2021

 

La data de 29 octombrie 2021, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 septembrie 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcţia de Asistenţă Socială pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Filarmonica "Ion Dumitrescu" pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Teatrul municipal "Ariei" pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe Colective P+2E cu spaţii comerciale la parter, str. Aurelian Sacerdoţeanu nr.80, municipiul Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea", iniţiator SC Valentin şi Vlăduţ SRL, prin Piele Mircea - administrator; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU - Lotizare terenuri pentru construire locuinţe individuale D+P+2E+M, anexe gospodăreşti P+1E, amenajare drum acces, Rm. Vâlcea, str. Cella Delavrancea nr.44-46, iniţiator Ciofîcă Gheorghe Viorel, Popa Ileana; proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor geometrice ale străzii Livezi prin prelungirea către vest, din zona Dealul Malului, municipiul Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Secretariatului Tehnic, precum şi a atribuţiilor acestui secretariat, stabilite prin HCL nr.157/45 din 27.07.2016, respectiv HCL nr.304/192 din 29.11.2016; proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ actualizat conform O.G. nr.15/2021 pentru obiectivul de investiţii Sediu administrativ (faza PT şi execuţie lucrări); proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ actualizat conform O.G. nr.15/2021 pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare clădire internat Liceul Tehnologic Forestier"; proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ pentru obiectivul de investiţii "Grădiniţa cu 4 grupe - şcoala Waldorf - lucrări de construire corp multifuncţional", actualizat conform O.G. nr. 15/2021; proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ actualizat conform O.G. nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiţii "Reţea canalizare menajeră străzile Tică Ştefănescu, Andrei Mureşianu, Posada, Rm. Vâlcea"; proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Lărgire intersecţie str. Ştrandului cu b-dul Dem Rădulescu", actualizat conform O.G. nr.15/2021; proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ pentru obiectivul de investiţii "Construire grădiniţa cu program normal nr.16", actualizat conform O.G. nr.15/2021; proiect de hotărâre privind aprobarea Devizelor Generale Estimative Actualizate conform O.G. nr.15/2021 pentru "Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice - 4 (patru) blocuri de locuinţe; proiect de hotărâre privind includerea obiectivului de investiţii "Subtraversare pietonală b-dul Tineretului - Complex Hermes - Piaţa Ostroveni" la finanţare prin programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"; proiect de hotărâre privind aprobarea includerii obiectivului de investiţi Amenajare sens giratoriu intersecţia Calea lui Traian cu strada Posada” la programul naţional de investiţii "Anghel Saligny''; proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii "Amenajare strada Frunzişului" şi includerea acestuia la finanţare prin programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"; proiect de hotărâre privind includerea obiectivului de investiţii "Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la strada Drumul Gării" la finanţare prin programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"; proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii "Amenajare sens giratoriu strada Copăcelu, KM 189+700" şi includerea acestuia la finanţare prin programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"; proiect de hotărâre privind includerea obiectivului de investiţii "Reţea canalizare menajeră străzile: Tică Ştefănescu, Andrei Mureşianu, Posada - Rm. Vâlcea" la finanţare prin programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"; proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii "Amenajare strada Livezi - Gheorghe Olănescu, până la intersecţia cu strada Dealul Malului" şi includerea acestuia la finanţare prin programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"; proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii "Arteră de circulaţie între Splaiul Independenţei şi strada Coneliu Tamaş" şi includerea acestuia la finanţare prin programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"; proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii "Amenajare strada Nicolae Enache" şi includerea acestuia la finanţare prin programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"; proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii "Arteră de circulaţie între Splaiul Independenţei şi strada Morilor inclusiv pod peste râul Olăneşti" şi includerea acestuia la finanţare prin programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"; proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii "Arteră de legătură str. Matei Basarab - Lacul Nord - b-dul Republicii - str. Nicolae Titulescu" şi includerea acestuia la finanţare prin programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"; proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii "Arteră paralelă Calea Ferată Zona Copăcelu - str. Drumul Gării - str. Râureni - zona Calea Ferată - Râmnicu Vâlcea" şi includerea acestuia la finanţare prin programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"; proiect de hotărâre privind alipirea a două imobile-terenuri, proprietatea municipiului, situate în Râmnicu Vâlcea, strada Morilor; proiect de hotărâre privind declararea unui imobil teren ca bun de interes public local; proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la Caietul de sarcini la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului serviciului de transport public local efectuat cu autobuze şi microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.380/2018; proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului nr.40589 din 20.10.2021, întocmit de Comisia de selecţie pentru selecţia a 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie la societatea Pieţe Prest S.A. şi mandatarea reprezentanţilor municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor de la această societate; proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Târgului Decembrie Magic în municipiul Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe