CJ Vâlcea a transmis Clinica de Recuperare Medicală Balneologică din Călimăneşti în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă

duminică, 10 octombrie 2021

 

Zilele trecute, Consiliul Județean Vâlcea a decis declararea de interes public judeţean a imobilului „Vila Oltul” - Clinica de Recuperare Medicală Balneologică, situat în oraşul Călimăneşti şi darea acestuia în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 175 din 31.08.2021 a fost aprobată achiziţionarea imobilului Vila Oltul, a fost însuşită oferta de preţ în vederea realizării achiziţiei, a fost aprobat preţul de cumpărare al imobilului precum şi încheierea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică şi semnarea acestuia de către preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu.

Urmare a celor prezentate, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare între Petrescu Paul Nicolae, în nume personal şi ca mandatar pentru Petrescu Nicolae, Georgescu Ioan şi Paşcu Florina Andreea şi Consiliul Județean Vâlcea, autentificat sub nr. 2138 din 17.09.2021 la Biroul Individual Notarial Cerbeanu Iulia Monica. Se are în vedere asigurarea continuităţii serviciilor medicale publice oferite la nivel judeţean de Secţia Exterioară de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Călimăneşti.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea va folosi bunul dat în administrare, în următoarele condiţii: să păstreze destinaţia iniţială a acestuia; să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă a bunului care face obiectul dării în administrare; să respecte condiţiile impuse de natura bunului (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţie mediului, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului); să efectueze la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii, în conformitate cu documentaţia tehnică aferentă bunului; la proiectarea, respectiv la executarea lucrărilor de orice natură care se realizează la acest bun, precum şi la recepţionarea acestora, să respecte prescripţiile, normativele tehnice şi reglementările în vigoare; efectuarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente se face doar cu acordul proprietarului; la data încetării dreptului de administrare, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea este obligat să restituie bunul care face obiectul dării în administrare, în deplină proprietate, liber de orice sarcini, precum şi toate documentaţiile tehnice referitoare la acesta; Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în actul de transmitere în administrare.

Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii: când titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de transmitere; renunţarea administratorului la bunul dat în administrare; în cazul în care interesul public o impune; dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului dat în administrare; alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a se aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare a bunului revine Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe