|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Deputatul PSD Daniela Oteșanu vrea îmbunătățirea legislației privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 

Daniela-Otesanu-deputat-PSD-V

 

Zilele trecute, deputatul PSD Daniela Oteșanu a depus la Parlament o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin. 1 al art.29 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local: „Legislaţia privind exproprierea se supune unor prineipii constituţionale care statuează dreptul la proprietate, precum şi scopul şi modul în care persoanele fizice pot fi. deposedate dc bunurile lor: numai în vederea satisfacerii unui interes public şi cu dreapta şi prealabilă despăgubire.

În procesul de expropriere, prin Legea nr. 255/2010 se instituie restricţia ca, după data afişării hotărârii privind cuantumul despăgubirii să nu se mai încheie acte juridice cu privire la intabulare sau terenurile care fac obiectul exproprierii. Respectivele acte sunt lovite de nulitate absolută. în practică, această prevedere de la art. 29 produce întârzieri nejustificate în derularea investiţiilor, mai ales a acelora aflate în coordonarea administraţiei publice locale. Aceasta pentru că nu se pot face exproprieri în cazurile în care nu există planurile parcelare şi unde titlurile de proprietate nu pot fi emise până la momentul stabilirii cuantumului despăgubirii.

În contextul legislativ actual, soluţia este doar calea justiţiei, dar procesele pot dura câţiva ani, perioadă în care investiţiile sunt stopate.

în scopul fluidizării procesului de expropriere şi a realizării stricte a investiţiilor de interes local, regional sau naţional, prin prezenta iniţiativă legislativă se propune reglementarea unor cazuri specifice şi punctuale prin introducerea unei excepţii la alin. (I) de la art. 29 din Legea 255/2010, alineat care reglementează nulitatea actelor juridice care se încheie după data afişării hotărârii privind cuantumul despăgubirii.

Prin această iniţiativă legislativă se propune ca. prin excepţie. Comisiile Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pot finaliza procesul de retrocedare a imobilelor situate în perimetrul coridoarelor de expropriere prin emiterea titlurilor de proprietate, a ordinelor prefectului, după caz., pentru aceste imobile în vederea finalizării procedurilor de expropriere pentru toţi deţinătorii acestor terenuri, aşa cum sunt prevăzuţi în anexa la hotărârea Guvernului sau, după caz, hotărârea autorităţii administraţiei publice locale sau judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, potrivit legii. Propunerea va asigura şi soluţionarea situaţiilor în care. în cazul unei investiţii, îndeosebi în domeniul infrastructurilor, necesită pe parcurs reluarea procesului de expropriere pentru alte imobile sau terenuri aliate în perimetrul coridoarelor de expropriere”.

Leave a Response