|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean își va desemna reprezentanţii în consiliile de administraţie ale unor instituții 

Consiliul-Judetean-Valcea

 

Joi, 30 septembrie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind repartizarea din bugetul Judeţului Vâlcea a sumei de 31 mii lei Comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea, în vederea derulării Programului pentru şcoli al României, în semestrul I ai anului şcolar 2021-2022; proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2021; proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2021, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2021; proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de Criză pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Râmnicu Vâlcea, prin reorganizarea Centrului de Criză şi Respite Care Băbeni, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu capacitate de 35 de locuri, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Liviu Rebreanu nr.2, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind mbdificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.43 din 26 februarie 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc curte interioară spital – Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti”; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti; proiect de’ hotărâre privind modificarea Anexelor nr.2 şi nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 14 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei a Şcolii Profesionale Speciale Bistriţa; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Bistriţa; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul promovare şi dezvoltare a turismului local.

Leave a Response