|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

APAVIL angajeaza încasatori pentru Râmnicu Vâlcea și Călimănești 

apavil-715x400

ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

– 1 post încasator cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare- zona Rm. Vâlcea

– 1 post încasator cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare- zona Călimănești

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vordesfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de13.10.2021, ora 1500 ;                    – proba scrisă se va susține în data de  20.10.2021, ora 0900;– interviul se vor susține în data de  26.10.2021, ora 0900  .              

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  12.10.2021, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

Leave a Response