17 nereguli și abateri financiar-contabile depistate de Curtea de Conturi la fostul primar din Tetoiu, Lucian Antonie

luni, 20 septembrie 2021

 

Camera de Conturi Vâlcea a efectuat anul trecut un audit la Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Tetoiu, asupra conturilor anuale de execuție bugetară la data de 31 decembrie 2019, atunci când primar era liberalul Lucian Antonie. Primăria Tetoiu nu a respectat obligația de a fundamenta veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, în situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii 2 ani este mai mic de 97 % în fiecare an. Neînregistrarea în evidența contabilă și tehnico-operativă a unor suprafețe de pădure care constituie domeniul public și privat al localității, conform documentelor identificate care atestă proprietatea/punerea în posesie a Primăriei Tetoiu și a Școlii Gimnaziale sat Țepești - ordonator terțiar aflat în subordine, parțial evaluate la o valoare 27 mii lei. Titlurile de participare a Primăriei Tetoiu la capitalul social inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI APA Vâlcea, în valoare de 1 mie lei, nu au fost înregistrate în evidența contabilă. Nu au fost înregistrate evidența contabilă extra-bilanțieră, garanțiile de bună execuție aferente lucrărilor de investiții, în conformitate cu prevederile din contractele de executare lucrări încheiate.

Primăria Tetoiu nu a înregistrat în evidența contabilă, creanțe în suma de 31 mii lei, reprezentând indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă rămase de recuperat la data de 31.12.2019 din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). La nivelul Primăriei Tetoiu nu a fost desemnată o persoană care să exercite viza de control financiar preventiv pentru operațiunile care vizează efectuarea de încasări în numerar, constituirea veniturilor publice, în privința autorizării şi stabilirii titlurilor de creanță, a operațiunilor privind vânzarea unor bunuri din domeniul privat al entității, concesionarea și închirierea de bunuri din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale. La Școala Gimnazială sat Țepești, comuna Tetoiu, nu au fost parcurse toate etapele de organizare și implementare a sistemului de control intern managerial, în sensul că procedurile de sistem și operaționale elaborate nu sunt semnate de persoanele responsabile de la nivelul fiecărui palier de funcționare, listele de difuzare a procedurilor nu sunt semnate de utilizatorii procedurilor, nu au fost prevăzute în Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial (SCIM) elaborat pentru anul 2019, acțiuni de pregătire profesională în domeniul SCIM.

Nu au fost stabilite, înregistrate, urmărite și încasate venituri din impozitul pe clădirile noi, care au fost executate fără autorizație de construire, deţinute de persoanele fizice, valoarea acestora pentru eșantionul verificat, este de 1 mie lei lei inclusiv accesoriile aferente. Din verificările efectuate privind autorizarea lucrărilor de construcții pe un eșantion de 68 de persoane fizice, pentru perioada 2017-2019 a rezultat că a fost executată o construcție de către o persoană fizică, fără a fi emisă autorizație de construire și nu a fost calculată, evidențiată și încasată taxa de autorizare construire, iar pentru un număr de 47 de contribuabili care dețin clădiri construite înainte de anul 2017, nu au putut fi prezentate autorizații de construire.

 

Plăți ilegale din bugetul local pentru diverse... mese festive

 

Primăria Tetoiu nu calculat, încasat și evidențiat taxa pentru eliberare autorizații privind lucrările de branșare la sistemul de alimentare cu apă al localității Tetoiu pentru un număr de 234 de branșamente. Valoarea taxei necalculată și neîncasată este de 3 mii lei. La Școala Gimnazială sat Țepești, comuna Tetoiu, operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pe anul 2019, nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale în sensul că nu au fost inventariate toate bunurile aparținând unității de învățământ, listele de inventariere a obiectelor de inventar nu au fost elaborate conform prevederilor legale în vigoare; nu în toate declarațiile scrise ale gestionarilor luate înaintea începerii inventarierii, se precizează locul de depozitare.

În legătură cu Sistemul de alimentare cu apă existent la nivelul localității Tetoiu, s-au constatat mai multe deficiențe, după cum urmează: asupra Sistemului de alimentare cu apă Tetoiu proiectat să furnizeze apă doar la cișmele stradale și hidranți supraterani, au fost efectuate lucrări de branșări individuale (persoane fizice, persoane juridice, instituții publice) fără a fi eliberate autorizații de construire și fără contracte de branșare și furnizare apă, creându-se posibilitatea ca utilizatorii racordați la sistemul de alimentare cu apă, să beneficieze în mod gratuit de apa furnizată, în condițiile în care Primăriei Tetoiu înregistrează costuri nerecuperabile prin preț sau tarif, reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate în vederea furnizării de apă, cuantificată la suma de 26 mii lei în perioada 01.05.2018 – 30.06.2020, astfel încât activitatea de furnizare a apei să fie efectuată în condiții de economicitate și eficiență; delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al Comunei Tetoiu către operatorul regional APAVIL SA Vâlcea nu a fost finalizată, deși există aprobată o hotărâre a consiliului local în acest sens, entitatea suportă în continuare costuri de exploatare nerecuperate prin preț sau tarif; termenul de valabilitate a autorizației de gospodărire a apelor emisă de către Administrația Bazinală de Apă Olt a expirat; bonuri valorice de carburant pentru deplasări efectuate cu autoturismul entității în valoare de 1 mie lei, nu au putut fi justificate.

De asemenea, s-a constatat că autoturismul din patrimoniul entității, prezintă un stoc de motorină la finele anului 2019, mai mare decât capacitatea rezervorului. A fost alocat un sprijin financiar de la bugetul local al comunei în valoare de 12 mii lei, pentru susținerea unei unități de cult din comuna Tetoiu, în condițiile în care unitatea de cult nu a prezentat documentele prevăzute de actele normative pe baza cărora se acordă sprijinul financiar. În perioada 2017- 2018 au fost efectuate plăți în valoare de 11 mii lei, pentru mese festive organizate pentru sărbătorirea împlinirii vârstei de 18 ani a tinerilor din localitate și împlinirea a 50 de ani de la căsătorie pentru cupluri care domiciliază pe raza localității Tetoiu, fără a fi prezentate în timpul misiunii de audit, toate documentele justificative din care să rezulte beneficiarii serviciilor și nici confirmarea realității serviciilor efectuate. La lucrarea de investiții „Realizare grup sanitar la unitatea de învățământ Școala cu clasele I-IV Băroiu, comuna Tetoiu, județul Vâlcea”, au fost efectuate plăți, pentru lucrări neexecutate, dar facturate și recepționate ca fiind executate de către reprezentanții entității auditate în anul 2018 (valoarea prejudiciului constatat pentru eșantionul verificat este în sumă de 1 mie lei, la care se adaugă accesoriile în sumă de 0,3 mii lei). La lucrarea de investiții „Sistem de alimentare cu apă în comuna Tetoiu, județul Vâlcea”, au fost efectuate plăți pentru lucrări neexecutate, dar facturate și recepționate ca fiind executate de către reprezentanții entității auditate în anul 2018.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe