|luni, septembrie 27, 2021
  • Follow Us!

Ștefan Vuza, reconfirmat pentru un mandat de 4 ani în fruntea consiliului de administrație al SC Chimcomplex SA 

Stefan Vuza

 

Conform unui raport transmis Bursei de Valori București, la data de 30 iulie, a avut loc adunarea generală ordinară a acţionarilor SC Chimcomplex SA, fiind aprobate sau respinse următoarele propuneri: numirea în funcţia de administratori statutari ai societății a domnului Dan Todor, domiciliat în Sibiu, de profesie economist şi a domnului Frank Hajdinjak, domiciliat în Bucureşti, de profesie economist; se aprobă durata de 1 an a mandatelor administratorilor noi numiţi; se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor cărora le expira mandatul, respectiv mandatele domnului Vuza Ştefan (pe o perioadă de 4 ani), domnului Liviu Cojoc (pe o perioadă de 1 an) şi domnului Virgiliu Băncilă (pe o perioadă de 1 an); se aprobă revocarea domnului Staicu Dumitru-Florian din funcţia de administrator al societăţii; se respinge alegerea unui nou administrator al societăţii în calitate de reprezentant al AAAS, membru al consiliului de administraţie, în persoana doamnei Dobrescu Clelia Daniela; se aprobă stabilirea indemnizaţiei administratorilor noi numiţi, în baza Politicii de Nominalizare şi Remunerare pentru Administratori şi Directori; se aprobă încheierea contractului de administrare cu administratorii noi aleşi şi se mandatează reprezentantul legal (administratorul unic) al acţionarului majoritar societatea CRC Holding Alchemy B.V. să semneze contractul de administrare cu aceştia; se aprobă împuternicirea Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și orice altă instituție în acest scop; se aprobă data de 24.08.2021, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

Leave a Response