|luni, septembrie 27, 2021
  • Follow Us!

PRIMĂRIA RÂMNICU VÂLCEA ANUNȚĂ FINALIZAREA A DOUĂ PROIECTE IMPORTANTE CU FONDURI EUROPENE 

Gutau-zilele-Imnului

Primăria Râmnicu Vâlcea a finalizat două importante proiecte cu fonduri europene: “Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică Matei Basarab” și ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: BLOC 2, BLOC 2A, BLOC 3, BLOC A, BLOC 130, BLOC R8 bis” – cod SMIS 117311.

1. Finalizarea proiectului “Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică Matei Basarab”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului “Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică Matei Basarab” cod SMIS 118454, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice.

Valoarea totală a proiectului (cf. Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. 1643/29.03.2018) a fost de 5.617.781,38 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 4.983.463,96 lei, din care valoarea contribuției europene (FEDR) – de 4.322.392,21 lei, iar perioada de implementare a
proiectului a fost din data de 01.09.2017 până în data de 30.08.2021.

Proiectul a avut ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice a Colegiului Național de Informatică Matei Basarab.

Astfel, pentru funcționarea școlii în condiții optime, pentru asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare și a unui climat optim desfășurării activității și pentru îmbunătățirea aspectului urbanistic al localității, au fost executate o serie de categorii de lucrări pentru reabilitarea termică ce contribuie la creșterea performanței energetice a clădirilor (școală și internat), respectiv reduc consumurile energetice pentru încălzirea clădirilor menționate după cum urmează: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea tâmplăriei exterioare, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (în pod), eficientizarea funcționării instalațiilor de încălzire, reabilitare instalatie apă caldă consum, reabilitare instalație de iluminat, măsuri conexe: refacerea tencuielilor, refacerea șarpantei și asterealei, refacerea invelitorii acoperișului clădirilor si a sistemului pluvial, ignifugarea elementelor din lemn, refacerea finisajelor în zonele de intervenție, lucrări pentru conformarea clădirii la cerințele ISU.

Rezultatele proiectului, după implementarea acestuia, sunt:

• Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) – Valoare început implementare: 312,01/ Valoare final implementare: 121,38,

• Consumul anual de energie primară (kWh/an) – Valoare început implementare: 1.327.715,96/ Valoare final implementare: 498.819,79,

• Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep) – Valoare început implementare: 108,83/ Valoare final implementare: 40,89,

• Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total – Valoare început implementare: 358,8/ Valoare final implementare: 114,88,

• Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total – Valoare început implementare: 0/ Valoare final implementare: 218.102,75.

Impactul proiectului – proiectul a avut ca efect:

• Reducerea cu minim 40% a consumului de energie;

• Protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

• Creșterea calității aerului.

Activitățile proiectului contribuie, indirect la măsurile de protecție a biodiversității și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații.

Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurator prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării și a emisiilor de poluanți.

Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului și solului și nu sunt generatoare de noxe.

Date de contact: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, telefon: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843
E-mail: primaria@primariavl.ro

2. Finalizarea proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: BLOC 2, BLOC 2A, BLOC 3, BLOC A, BLOC 130, BLOC R8 bis “

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: BLOC 2, BLOC 2A, BLOC 3, BLOC A, BLOC 130, BLOC R8 bis” cod SMIS 117311, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale.

Proiectul a avut ca obiectiv specific cresterea eficienței energetice a 6 blocuri de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Prin reabilitarea blocurilor s-a avut în vedere obținerea unei reduceri de minim 40% a consumului de energie pentru încălzire și atingerea unui consum specific de energie nu mai mare de 90KWh/mp/an pentru zona climatică 2 în care se include municipiul Râmnicu Vâlcea.

Acest lucru contribuie la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce ajută la îmbunătățirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate.

Valoarea totală a proiectului (cf. Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. 2689/30.07.2018) a fost de 4.445.451,83 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 2.057.295,73 lei, din care valoarea contribuției europene (FEDR) – de 1.748.701,36 lei, iar perioada de implementare a proiectului a fost din data de 01.03.2014 până în 31.08.2021.

Principalele categorii de lucrări de intervenție au fost:

– Izolarea termică a pereților exteriori,
– Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare,
– Reabilitarea spațiului de intrare în clădire,
– Izolarea termică a planșeului peste subsol și termoizolarea planșeului peste ultimul nivel,
– Închiderea balcoanelor,
– Înlocuirea și izolarea conductelor de distribuție din subsol si montarea de robinete de reglare pe racordul de retur la baza coloanelor de incălzire.

Rezultatele proiectului, după implementarea acestuia, sunt:

 Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
– Valoare început implementare – 0,34 / Valoare final implementare – 0,15,
 Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodării):
– Valoare început implementare – 132 / Valoare final implementare – 132,
 Consum anual de energie primara(kwh/an):
– Valoare începu implementare – 2.341.551,60 / Valoare final implementare – 1.232.125,60,
 Consum anual specific de energie pentru încălzire (kwh/mp/an):
– Valoare început implementare – 1.155,42 / Valoarea finalul implementare – 364,66,
– Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire: 126,69.
 Consum anual specific de energie (kwh/mp/an):
– Valoare început implementare – 1.707,31 / Valoarea final implementare – 866,36,
– Scaderea consumului anual specific de energie: 133,66.

Impactul proiectului – proiectul a avut ca efect:

• Îmbunătățirea condițiilor de confort interior prin gestionarea inteligentă a energiei;
• Reducerea consumurilor energetice prin sprijinirea eficientei energetice;
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Activitățile proiectului contribuie, indirect la măsurile de protecție a diversității și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscului de inundații.

Proiectul a implementat măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării și emisiilor de poluanți.

Lucrările executate prin prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului și solului și nu sunt generatoare de noxe.

Date de contact: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Tel: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843
E-mail: primaria@primariavl.ro

Leave a Response