|vineri, septembrie 24, 2021
  • Follow Us!

Parlamentarii PSD Eugen Neață și Ștefan Ovidiu Popa, proiect de lege pentru sprijinirea familiilor cu copii 

Popa Ovidiu Eugen Neata

 

La finalul sesiunii parlamentare, doi deputați de la PSD, Eugen Neață și Ștefan Ovidiu Popa, au depus la Parlament un proiect de lege pentru sprijinirea familiilor cu copii. În expunere de motive se arată: „În ultimii ani şi în special timpul pandemiei, natalitatea a scăzut dramatic în România, în principal pe fondul reducerii nivelului de trai al tinerilor familii şi al emigrării masive a populaţiei active. în anii 2019 şi 2020 s-a înregistrat cel mai mic număr de copii născuţi în România din ultimii 50 de ani, potrivit datelor publicate de INS. Efectele sunt de durată, cu implicaţii grave în asigurarea dezvoltării viitoare a României, cu atât mai mult cu cât reducerea natalităţii este însoţită de una dintre cele mai mari rate a mortalităţii infantile din Uniunea Europeană. Aceasta şi pentru că milioane de tinere familii nu pot să apeleze la servicii medicale pentru sănătatea lor şi a copiilor.

De 30 ani, România suferă un declin persistent al populaţiei. Conform rapoartelor privind îmbătrânirea demografică „Rezultatele previziunii demografice oferite de Eurostat pentru România, indică o scădere semnificativă a populaţiei, cu 5,6 milioane persoane mai puţin în 2070 comparativ cu anul 2019. In 2070 estimarea Comisiei Europene privind populaţia României este de 13,7 milioane persoane. România se află în topul ţărilor UE în ceea ce priveşte impactul îmbătrânirii demografice asupra sustenabilităţii finanţelor publice. Proiecţia actualizată a creşterii cheltuielilor strict legate de îmbătrânirea populaţiei (cheltuieli cu pensii, educaţie, sănătate şi îngrijire pe termen lung), indică, pentru România, o creştere de 6 puncte procentuale din PIB pentru perioada 2016-2070 (faţă de 2,1 puncte procentuale variaţie prognozată în cadrul exerciţiului anterior). Media europeană fiind de 1,8 puncte procentuale în ambele runde”. Îmbătrânirea demografică pune o presiune substanţială asupra ratei de creştere economică şi a deficitului bugetului general consolidat pe termen mediu şi lung. Contribuţia forţei de muncă la PIB-ul potenţial va deveni negativă în urma îmbătrânirii accentuate a populaţiei României. Rata de creştere a PIB potenţial se va reduce în următorii 30 de ani din cauza problemelor economice legate de îmbătrânirea demografică.

Simulări realizate folosind modelarea macroeconomică arată că o creştere cu 10% a populaţiei cu vârsta de peste 65 de ani conduce la o reducere cu 8% a ratei de creştere economică, are un impact negativ de 4% asupra veniturilor populaţiei şi o creştere cu 6% a cheltuielilor guvernamentale.

Toate acestea impun de urgenţă conceperea şi implementarea unui Program naţional de stimulare a natalităţii. Dar astfel de strategii pe termen lung nu sunt de interes pentru guvernele de dreapta. Mai mult, din grija exagerată pentru austeritate şi reducerea veniturilor populaţiei, guvernul Orban a amânat acordarea stimulentului educaţional pentru participarea la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

De aceea, prin această iniţiativă legislativă, propunem un prim set de măsuri de stimulare a natalităţii, axat pe sprijinirea familiilor cu venituri reduse, respectiv: acordarea de urgenţă a alocaţiei de stat pentru copii la nivelul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2019, respectiv de 600 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani şi 300 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 – 18 ani; creşterea deducerilor acordate salariaţilor care au copii îndeosebi pentru lucrătorii cu salarii mici şi medii, de până la 5000 de lei net (prin această măsură se asigură creşteri de salarii nete pentru 85% din salariaţi. Măsura reduce inechităţile salariale şi riscul de sărăcie în rândul familiilor cu mulţi copii); acordarea de ti chete sociale pentru stimularea participării copiilor cu vârsta de până la 6 ani la învăţământul preşcolar, public şi privat, în creşe şi grădiniţe (se propune acordarea unui stimulent educaţional sub formă de tichete sociale în valoare de 1000 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta între 0 – 3 ani şi de 1500 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta între 3-6 ani)”.

Leave a Response