Consiliul Judeţean, convocat în ședință să aprobe rectificarea bugetului propriu și înfiinţarea de centre în structura DGASPC Vâlcea

luni, 30 august 2021

 

Marți, 31 august, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: informare privind activitatea administratorilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe semestrul I 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificările si completările ulterioare; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii la data de 30 iunie 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Râmnicu Vâlcea, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu capacitate de 20 beneficiari/zi, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Liviu Rebreanu nr.2, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Ostroveni (CIA Ostroveni) fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu capacitate de 50 locuri, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Nicolae lorga nr.20, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de asigurare a serviciilor publice de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Vâlcea pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea cu Comuna Costeşti, Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Local al Comunei Costeşti, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive, precum şi aprobarea modelului-cadru al contractului de asociere; proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT Comuna Racoviţa şi UAT Judeţul Vâlcea, pentru realizarea studiilor/documentaţiilor tehnice în vederea depunerii spre finanţare a proiectului „Centru comunitar integrat în comuna Racoviţa, judeţul Vâlcea”; proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării imobilului - Vila Oltul - Clinica de Recuperare Medicală Balneologică situat în oraşul Călimăneşti, str.Calea lui Traian, nr.688, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a DJ 703H şi darea acestuia în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; ăroiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" să aprobe primirea Comunei Fârtăţeşti în cadrul Asociaţiei, modificarea şi completarea, prin Act adiţional, a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei, precum şi mandatarea Preşedintelui Asociaţiei să semneze, în numele si pe seama Judeţului Vâlcea, Actele Adiţionale mentionate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe