|vineri, octombrie 7, 2022
 • Follow Us!

Sedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, vineri 30 iulie 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

In data de 30.07.2021, ora 12,00, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari , se va desfasura şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 iunie 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.81/31.05.2021 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA S.A. pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de Urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) ”Construire locuință P+1E, împrejmuire teren, acces proprietate, strada Straubing nr.153, municipiul Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea”, inițiator Dumitrescu Gheorghe – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Parcelare teren și drumuri de acces la loturi, amplasament mun. Rm. Vâlcea, pct. Troianu, jud. Vâlcea, inițiator Popescu Aurel-Mircea și Popescu Dorin-Ioan – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z. și R.L.U. – Schimbare funcțională din L2 în M1, pentru construire locuințe colective, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Punct Troianu”, beneficiar: Aston Tehnology S.R.L. – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z și R.L.U. – Construire imobil locuințe colective S+P+7-8E retras și S+P+4E+5E retras, cu spații comerciale la parter, mun. Râmnicu Vâlcea, b-dul Dem Rădulescu nr.38-40”, inițiator: Bușcă Ion și Bușcă Mihaela – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z. și R.L.U. – Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter, mun. Râmnicu Vâlcea, bulevardul Tudor Vladimirescu nr.5B”, inițiator: Romeo Impex Com S.R.L. – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini pentru închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 107,30 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.201, în partea de sud a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.111/30.06.2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 107,30 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.201, în partea de sud a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de acces pe domeniul public al municipiului – Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 14. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile-construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea obținerii autorizației de desființare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului local multianual de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.08.2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie-iunie 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru organele de administrare și conducere ale societății Piețe Prest S.A., pentru perioada 2021-2025 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru organele de administrare și conducere ale societății ETA S.A., pentru perioada 2021-2025 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 21. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni -inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr.16265/14.08.1996 pentru terenul în suprafață de 29 m.p., proprietatea privată a municipiului – inițiatori un grup de consileri locali. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 23. Adresa Instituției Prefectului Județul Vâlcea nr.9539 din data de 09.07.2021, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.26854 din data de 15.07.2021, prin care Consiliul Local a fost informat cu privire la faptul că Hotărârea nr.115/30 iunie 2021 privind revocarea contractelor de mandat ale reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea la societatea Piețe Prest S.A. a fost atacată la instanța de contencios administrativ.
 24. Prezentarea plângerii prealabile formulată de consilierii locali Crăciunescu Grigore și Bulacu Cezar Florin împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.115/30 iunie 2021, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.26859 din data de 15.07.2021.
 25. Întrebări, interpelări și informări.

 

     

Leave a Response