|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Oficial: Vezi care sunt noile tarife de salubrizare aprobate de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea! 

statii sortare salubrizare

 

În absența consilierilor liberali, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară convocată de îndată la data de 2 iulie 2021, a adoptat modificarea tarifelor unor servicii de salubrizare prestate de Romprest Energy SRL în baza Contractului de delegare nr. 23205 din 26.06.2015, după cum urmează: tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale în amestec pentru persoanele fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 10,15 lei/pers/lună (fără TVA), respectiv 12,08 lei/pers/lună (cu TVA 19% inclus); tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor reziduale şi biodegradabile, pentru persoane fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 5,02 lei/pers/lună (fără TVA), respectiv 5,97 lei/pers/lună (cu TVA 19% inclus); tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale în amestec pentru persoanele juridice, instituţii, din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 652,13 lei/tonă (fără TVA), respectiv 776,03 lei/tonă (cu TVA 19% inclus); tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor reziduale şi biodegradabile, pentru persoane juridice, instituţii, din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 356,20 lei/tonă (fără TVA), respectiv 423,87 lei/tonă (cu TVA 19% inclus).

„În baza caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile art. 15 alin.(1) al Ordinului nr. 109/2007, tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii: la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea în exploatare a acestora; pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv; la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă. În cazul modificării tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, structura cheltuielilor şi a veniturilor este cea prezentată în Anexa nr. 2 a Ordinului 109/2007. Conform prevederilor art.4 al Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, modificarea de tarife semnifică operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor existente şi a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, în situaţiile când intervin schimbări majore în structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor existente. De asemenea, în baza art.8 alin.(1) al Ordinului mai sus menţionat, tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă, tarifele propuse pentru populaţie urmând a fi determinate cu TVA inclus.

Totodată, potrivit art.8 alin.(3) lit. k) şi ale art. 43 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (R), în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul legal pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente. Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de operatori şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legilor speciale, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.

De asemenea, art. 9 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 51/2006 (R) stipulează faptul că raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi operatori sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat, după caz, autoritîţile administraţiei publice locale având în relaţia cu operatorii serviciilor de utilităţi publice, dreptul să refuse, în condiţii justificate, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator”, se arată în referatul de aprobare al Primăriei Râmnicului.

Leave a Response